ספר פניני הלכה הלכות בענייני העם והארץ

http://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/

סגור לתגובות.