ג – באיזה בית כנסת עדיף להתפלל

פורסם בקטגוריה פרק ג - מקום התפילה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/02-03-03/

בבוא אדם לבחור לו בית כנסת קבוע, עליו לשקול כמה שיקולים. אם הבחירה היא בין בית מדרש לבית כנסת, מוטב שיקבע את מקומו בבית המדרש, שהוא מקודש יותר והתפילה בו מתקבלת יותר (שו"ע או"ח צ, יח). ואפילו כשמספר המתפללים בבית המדרש מועט ממספר המתפללים בבית הכנסת, בכל זאת בית המדרש עדיף (מ"ב צ, נה). אמנם נראה שאם בבית המדרש אינו יכול לקבוע לעצמו מקום, מוטב שיקבע את מקומו בבית הכנסת.

כשיש לו אפשרות להתפלל בשני בתי כנסת, יעדיף את בית הכנסת שיש בו יותר שיעורי תורה, שהוא נחשב יותר כבית מדרש. ועוד שעדיף להצטרף לקהילה שמרבים בה יותר בלימוד תורה.

ואם יש שם שני בתי כנסת, באחד מתפללים מרובים ובשני מועטים, יעדיף את המרובים, כי "ברוב עם הדרת מלך". אמנם אם בבית הכנסת הגדול קשה לשמוע היטב את החזן, עדיף לבחור בית כנסת שבו ניתן לשמוע כראוי את החזן (מ"ב צ, כח). נמצא שככלל, מוטב שבתי הכנסת יהיו גדולים עד כמה שאפשר, שעל ידי כך מתרבה כבוד שמיים. אלא שגבול ישנו, שמעבר לכמה מאות מתפללים, כבר אי אפשר לשמוע היטב את החזן.

אם בבית כנסת אחד רגילים לפטפט בתפילה, ובשני אין מפטפטים, יש מקום להעדיף את בית הכנסת שבו שומרים יותר על כבוד התפילה, שבו יוכל לכוון יותר (ספר חסידים תש"ע).

והכלל החשוב ביותר הוא, שהעיקר הכוונה, ולכן מעבר לכל הכללים שאמרו חכמים, המקום שבו הוא אישית יוכל לכוון יותר, הוא המקום שראוי להעדיף (ע' רדב"ז ח"ג תע"ב).

כמו כן ראוי להעדיף בית כנסת שמתפללים בו כנוסח אבותיו, אלא שאם הוא יודע שבבית כנסת אחר יכוון יותר, יעדיף את בית הכנסת שבו יוכל לכוון יותר (ועיין בהמשך ו, ג).

על כל פסיעה ופסיעה שאדם הולך לבית הכנסת הוא מקבל שכר, ולכן אף שבית הכנסת העדיף רחוק יותר מביתו – אל יצטער על טורח הליכתו, שעל כל פסיעה יקבל שכר מרובה[3].


[3]. למדנו שכר פסיעות מאלמנה שהלכה לביהמ"ד המרוחק של ר' יוחנן (סוטה כב, א). ומשמע מהרבה אחרונים, וביניהם מ"ב צ, לז, שאם יש לו שני בתי כנסת שווים, יש הידור בהעדפת הרחוק, כדי לזכות בשכר פסיעות. אולם כמה אחרונים כתבו, שרק אם ממילא ביהכ"נ הרחוק עדיף, או מפני שיש בו רוב עם, או שהוא בימ"ד, או שיכול לכוון בו יותר, אז כשהולך אליו מקבל שכר פסיעות, אבל כשאין במרוחק יתרון, אין על ההליכה אליו שכר פסיעות. וכ"כ החיד"א בפתח עינים על סוטה שם, ודברי מלכיאל ה, יט, ומהרש"ג א, כז.

פורסם בקטגוריה פרק ג - מקום התפילה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן