ז – היה ער כל הלילה

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכת התורה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/02-10-07/

היה ער כל הלילה, כגון בליל חג השבועות, לדעת הרא"ש ורוב הראשונים, לא יברך את ברכות התורה לפני שחרית, מפני שכל זמן שלא הפסיק בשינה, עדיין ברכת התורה של היום הקודם מועילה לו. וכן פסקו רבים מגדולי האחרונים (פר"ח, גר"א, ח"א). ולדעת רבנו תם, יברך את ברכות התורה לפני תפילת שחרית, מפני שברכת התורה מכוונת ליממה אחת, ולכן, גם אם לא ישן במשך כל היממה, משיגיע זמן תפילת שחרית של היום הבא, עליו לשוב ולברך את ברכת התורה. וכן נמסר בשם האר"י ז"ל, וכן מנהג ספרדים (ברכי יוסף מו, יב, בא"ח ברכה ג; כה"ח מז, כו).

כדי לצאת מהספק, עדיף שמי שלא ישן בלילה ישמע מחבירו את ברכות התורה, ויצא בזה ידי חובת כל הדעות.

ואם לא מצא חבר שצריך לברך את ברכות התורה, לפי מנהג הספרדים וחלק מיוצאי אשכנז, יברך בעצמו את ברכות התורה. ולמנהג רוב האשכנזים, יכוון לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת 'אהבה רבה' שלפני שמע (מ"ב מז, כח). שכבר למדנו (בהלכה ב) שברכה זו נחשבת כברכת התורה. וילמד אחר התפילה איזה פסוק או משנה כדי להסמיך לימוד לברכה[8].

ואם אותו אדם שנשאר ער כל הלילה, ישן לפני כן שינת קבע ביום, לכל הדעות עליו לברך לפני תפילת שחרית את ברכת התורה[9]. (ועיין לעיל ט, ו, סיכום דיני מי שהיה ער כל הלילה).


[8]. מנהג ספרדים, עפ"י ר"ת. ויש להיזהר שמי שהיה ער כל הלילה לא יברך ברכות התורה לפני עמוד השחר. וכתב בשו"ת האלף לך שלמה לג, שאם ברכן לפני עמוד השחר ברכתו לבטלה ויצטרך לברך שוב אחר עמוד השחר. וכ"כ בכה"ח מז, כט. והצל"ח בברכות יא, ב, מסתפק בזה, ולכן בילקוט יוסף מז, ט, כתב שאם ברך לפני עמוד השחר יכוון לצאת ב"אהבת עולם". (ולפי הבא"ח ברכה ג, הערים כל הלילה יברכו את ברכות השחר מיד אחר חצות, ורק את ברכות התורה ידחו לאחר עמוד השחר).

לגבי מנהג אשכנז, כתב במ"ב, שאם אין לו ממי לשמוע את ברכות התורה יכוון לצאת ב'אהבה רבה', וזה עפ"י ח"א בשם פר"ח והגר"א, וכן המנהג הרווח. אולם לדעת מ"א, דה"ח, א"ר ושו"ע הרב ז' – יברכם בעצמו, וכן כתב בעולת ראיה ע' נ"ט, מפני שזו ברכה דאורייתא וספק דאורייתא לחומרא. וכמובן שהרוצה לסמוך עליהם רשאי.

[9]. כ"כ במ"ב מז, כח, עפ"י רע"א, שבמקרה זה לכל הפוסקים חייבים לברך, לרא"ש מפני שכבר אחר שינת היום התחייב בברכה, ולר"ת כיוון שכבר הגיע היום החדש.

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכת התורה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן