ה – דיני המנהג

פורסם בקטגוריה ט - מנהג איסור קטניות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/04-09-05/

על פי המנהג אין אוכלים מיני קטניות, אבל מותר להשהותם בבית בפסח, וכן מותר ליהנות מהם, כגון להדליק נר משמן קטניות (רמ"א תנג, א).

מותר למי שנוהג שלא לאכול קטניות לבשל קטניות למי שנוהג לאכול קטניות בפסח, וטוב שיעשה איזה סימן שאינו מבשל לעצמו (כה"ח תנג, יז, ספ"כ טז, ח). וכן מותר לבעל חנות למכור קטניות בפסח. אבל אם יש חשש שמעורבים בקטניות גרגירי חיטים, ואין בקטניות יותר מפי שישים מהחיטים, לא יסחר בהם, כדי שלא להכשיל את הקונים באיסור חמץ. וטוב למוכרם במכירת חמץ.

אם בישלו מאכל לפסח ונפלו לתוכו מיני קטניות, אם ניתן להוציא את גרגירי הקטניות מהתבשיל – יוציאום, ומה שאי אפשר להוציא בטל ברוב. אבל אם רוב התבשיל מקטניות, הרי הוא נחשב כתבשיל קטניות ואסור לאוכלו (רמ"א תנג, א; מ"ב ח-ט).

מותר לנוהגים איסור קטניות לאכול ולבשל בכלים של מי שאינו נוהג איסור זה, ובתנאי שיעברו עליהם עשרים וארבע שעות מאז שבישלו בהם קטניות. ואם בישלו בכלי שלא עברו עליו עשרים וארבע שעות, התבשיל כשר.[2]


[2]. תערובת קטניות בטלה ברוב, אמנם מלשון תה"ד משמע שרק בשישים בטלה, אבל האחרונים כתבו שבטלה ברוב, וכ"כ שו"ע הרב תנג, ה, ח"א קכז, א, ח"י ו, א"ר ד, ובכה"ח תנג, כה, הוסיף מקורות. וכל זה בתנאי שנתערב בדיעבד, אבל לערב לכתחילה אסור, ולא כפי שמשמע מפר"ח שאף לכתחילה מותר לערב מיעוט. וכן מי שמתארח אצל אוכלי קטניות, ואין לו מה לאכול, בדיעבד יכול לקחת מתוך תבשיל שיש בו הרבה קטניות את מה שאינו קטניות, כדוגמת תפוחי אדמה וקישואים, למרות שבלעו טעם קטניות.

כלים שבישלו בהם קטניות ואח"כ בתוך 24 שעות בישלו בהם מאכל אחר, המאכל כשר לנזהרים מקטניות, שטעם הקטניות מיעוט גמור. ואם עברו 24 שעות מאז שבישלו בו קטניות, אף מלכתחילה אפשר לבשל בכלי הזה, מפני שמדובר כאן בטעם קטניות שנפגם, ומעיקר הדין קטניות כשרות לפסח. וכ"כ מהרלנ"ח קכ"א, פר"ח תצו, כד. ואף כשיש ספק אם עברו 24 שעות מאז שבישלו בו קטניות, מותר להשתמש בו לכתחילה, שיש לנו כלל שסתם כלים לאו בני יומם הם. ועיין כה"ח תנג, כז, שהזכיר המקורות.

יש סוברים שמנהג איסור קטניות חל רק מכניסת החג (סדפ"כ טז, י, 42), ובשעת הדחק אפשר לסמוך עליהם. אבל למעשה, העיקר שמנהג קטניות תואם את איסור החמץ, ומשעה שהחמץ אסור באכילה, גם הקטניות אסורים באכילה (חק יעקב תעא, ב, מהרש"ם א, קפג; שבט הלוי ג, לא).

פורסם בקטגוריה ט - מנהג איסור קטניות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן