ד – תנור אפייה

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/04-11-04/

כדי להכשיר את גוף התנור, צריך לנקות היטב את התנור, ולהפעילו על החום הגבוה ביותר למשך חצי שעה.

את התבניות קשה להכשיר, מפני שהן בלעו באור וצריכות ליבון חמור, וכיוון שינזקו מאוד בליבון חמור אין להכשירם (עיין לעיל ט, ז). ולכן צריך לקנות תבניות מיוחדות לפסח, ואת תבניות החמץ ינקו וישמרו כשאר כלי החמץ. מי שאין לו תבניות מתאימות לפסח יכול להשתמש בתבניות חד פעמיות, ויכשיר עם התנור את הרשת, ויניח עליה נייר כסף, כדי להניח עליה את התבניות החד פעמיות.

תנורים חדשים שמנקים את עצמם בחום של כ-500 מעלות, אינם צריכים ניקוי לפני ההכשרה, מפני שניקוי בחום זה נחשב כליבון חמור, ודי בו כדי להכשיר את התנור לפסח.[4]


[4]. יש שהחמירו שלא להכשיר תנורי אפייה לפסח, מחשש שהיה קיים בתנורים הישנים, שפירורים נפלו לתוך דלת התנור, והפתרון לשטוף את דלת התנור עם הרבה סבון, כדי שהפירורים ששם ייפגמו ולא יהיו ראויים למאכל כלב. ויש שהחמירו מפני שאולי נגע מאכל בדופן התנור, ואזי הכשר גוף התנור צריך להיות בליבון חמור, וזה לא אפשרי מפני שהתנור ינזק. אבל דעת רוב הפוסקים להתיר, שכן גוף התנור אינו נוגע בדרך כלל במאכלים שבו, ובולע את זיעת המאפים בלבד, ובליבון קל בחום הגבוה של התנור למשך כחצי שעה ודאי יוכשר. ואף אם גלש פעם דבר מאכל חמץ ונבלע טעמו בגוף התנור במדרגת בליעה באור, כבר למדנו שלפי השו"ע (תנא, ו) הולכים אחר רוב תשמישו, ואף המ"ב (תנא, מח) מיקל בזה בליבון קל. עוד יש לצרף את הדעה הסוברת שבליעת חמץ היא בליעת היתר, ומועיל לה ליבון קל לכתחילה (כמבואר לעיל ט, ו). עוד יש לצרף את דעת הסוברים שכבולעו כך פולטו גם לגבי חום הבליעה באור (לעיל ט, ה), נמצא שחימום התנור לחום הגבוה ביותר מועיל. אבל לגבי התבניות  אנו פוסקים לחומרה לחייבן ליבון חמור. אבל ודאי שאם תעבור ליבון קל תוכל לשמש בסיס להנחת תבנית חד פעמית לפסח, וקל וחומר רשת, וטוב להניח עליהם נייר כסף, כדי שאף אם יגלוש דבר מאכל מהתבנית, לא ייווצר שם חיבור. ואין צריך להמתין להכשרתם עשרים וארבע שעות, מפני שההכשרה בליבון קל, שמפליט את הטעם הבלוע בכלי ושורפו. עוד עיין בספ"כ ח, ג, שהאריך בזה ובאר סדר הכשרת התנור.

תנורים חדישים שמנקים עצמם בחום של כ-500 מעלות צלזיוס, על ידי הפיכת כל הלכלוך לאפר, כיוון שמדובר בחום שבוודאי במתכות הישנות היה גורם להוצאת ניצוצות או לשינוי צבעם (לעיל י, ה), הרי שחימום-ניקוי זה נחשב כליבון חמור, ששורף את כל הטעם שבלוע במתכת, ואפשר להכשיר על ידו את התנור. גם תבניות אפשר להכשיר בחום כזה, אלא שהוראת היצרנים כיום, שלא להשאיר את התבניות בחום זה, כדי שלא יתקלקלו, וממילא אי אפשר להכשירם בכך, כמבואר לעיל י, ז.

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן