ז – מדיח כלים

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/04-11-07/

ינקו היטב את המסננת שפעמים רבות נתקעים בה שיירי מאכל. ויפעילו את המדיח על החום הגבוה ביותר, וכבולעו כך פולטו. ולגבי המגשים לכתחילה רצוי להגעילם במים רותחים או בעירוי של מים רותחים או להחליפם. וכשקשה להגעילם או להחליפם, אפשר להגעילם בהדחה בתוך המדיח בתוכנית הארוכה והחמה ביותר.

ובכל מקרה צריך להמתין עשרים וארבע שעות אחר ההדחה האחרונה של כלי החמץ.

ויש מחמירים ומחשיבים את המדיח ככלי ראשון שעל האש שכדי להכשירו צריך להכניס לתוכו ברזל מלובן כדי שירתיח את המים. והמקילים יש להם על מה לסמוך.[7]


[7]. החום הגבוה של המים במדיח מגיע לכ- 80 מעלות. ודרגת הבליעה במדיח היא בעירוי מכלי ראשון, שמקום חימום המים הוא הכלי הראשון ומשם המים מוזרמים על הכלים. וכבולעו כך פולטו. ואמנם המנהג להכשיר את כל הכלים בכלי ראשון על האש, ולכן כתב באג"מ או"ח ג, נח, שיכניס שם אבן מלובנת. אולם כשקשה אפשר להגעיל כבליעתו. שרק בכלי ראשון שעל האש צריך להגעיל במים רותחים דווקא, אבל כאשר הבליעה בעירוי, לדעת רוה"פ מספיק שההכשר יהיה בחום שהיד סולדת (כמבואר לעיל י, הערה 10), וודאי שכשברור שהכשרתו נעשתה בחום שאינו פחות מבליעתו שהוא מוכשר. ומדינא גם את המגשים היה אפשר להתיר כך. אלא שכיוון שהם נגעו ממש בשיירי המאכלים, יש שהחמירו להכשירם בהגעלה במים רותחים או לפחות בעירוי של מים רותחים (אג"מ). וכן יש חוששים שכל המדיח נחשב ככלי ראשון שעל האש, ואזי הכשרתו צריכה להיות בכלי ראשון שעל האש, ורק לגבי גוף המדיח שאינו נוגע בכלים אפשר להקל אבל לא לגבי המגשים (כ"כ הרב פויפר בקצוש"ע בשר וחלב ח"ב ביאורים ו' ז'). ומ"מ העיקר שהבליעה שם כדרגת עירוי, ולכן כשקשה אפשר להכשיר גם את התבניות בתוך המדיח. וכ"כ בס' הגעלת כלים יג, רכה-רכח. ועוד, שיש סוברים שהדין שכבולעו כך פולטו חל גם על רמת החום של הבליעה בכלי ראשון, וממילא בחום הגבוה ביותר של המדיח אפשר להכשירו (עיין בשו"ע הרב תנא, כה, וספ"כ א, ד).

ובאג"מ שם כתב שאם גוף המדיח מפורצלן, אין לו הכשר (ואינו מצוי, ועיין בהמשך הערה 11 שיש מקילים, וכאן כשאינם נוגעים במאכל, ויתכן שכבר בבליעתם בלעו טעם פגום מחמת הסבון, יש מקום להקל כמו לגבי כיור). ועיין בספ"כ ח, לב, שמחמיר ומצריך להכשרת מדיח אבן מלובנת. ובפסקי תשובות תנא, כה, כתב שאם יש בו פלסטיק יש חוששים להכשירו, מפני שיש פוסקים שאין לפלסטיק הכשר, כפי שהביא בתנא, נג. אולם העיקר שאפשר להגעיל פלסטיק, שכן דעת רוה"פ, וזהו ספק דרבנן מפני שעוברים עליו עשרים וארבע שעות. ובס' הגעלת כלים יג, שא, סיכם שדעת רוה"פ שאפשר להכשיר כלי פלסטיק. ודעת הרב ליאור להקל בכל הסוגים כפי שכתבתי למעלה.

פורסם בקטגוריה י"א - הכשרת המטבח לפסח. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

תגובה אחת בנושא ז – מדיח כלים

  1. פינגבאק: הכשרת המטבח לפסח

לרכישת הסדרה - לחצו כאן