ח – האם מגיירים גוי שחי חיי אישות עם בן זוג יהודי

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/06-10-08/

אמרו חכמינו ז"ל (יבמות כד, ב), שלכתחילה אין לקבל גר הבא להתגייר כדי להינשא ליהודיה, וכן אין לקבל גיורת הבאה להתגייר כדי להינשא ליהודי. אך כל זה לכתחילה, ובדיעבד הדין הוא, שאם בכל זאת בית-הדין קיבל גר שכזה, גיורו תקף, והוא נחשב ליהודי .

בדורות האחרונים, בעקבות הצרות והחולשה הרוחנית, רבים מבני עמנו מתחתנים עם גויים, והתעוררה שאלה קשה, מה לעשות במקרה שזוג מעורב, אחד מהם יהודי והאחר גוי, בא לפני בית הדין – והגוי רוצה להתגייר. האם בית-הדין יכול לקבלו לגיור או לא? מצד אחד, נפסקה הלכה שאין לקבל גוי הבא להתגייר לשם אישות, וכאן קרוב לוודאי, שאילולי הגוי התחתן עם יהודיה, או הגויה עם יהודי, לא היו חושבים כלל על גיור. אולם מצד שני, ההלכה היא שאם בית הדין יקבלם, בדיעבד הגיור יתפוס, ועל ידי כך נחסוך מהיהודי את האיסור החמור שבחייו המשותפים עם בן זוגו הגוי.

נחלקו הדעות בשאלה זו, אך למעשה לדעת הרבה פוסקים, בארץ ישראל יש להקל ולגייר גוי שהתחתן בנישואים אזרחיים עם יהודי. מאחר שעצם נישואי התערובת הוא מצב של דיעבד, ולאחר שהם כבר חיים ביחד, יותר טוב שאותה יהודיה או אותו יהודי יחיו עם בן זוג יהודי, מאשר עם גוי. ולכן אע"פ שלכתחילה אין לקבל גר הבא לשם אישות, כאן שהם כבר ביחד, עדיף לגייר את בן הזוג הגוי. וכל זה כמובן בתנאי שיקבל על עצמו ברצינות את עול התורה והמצוות.

אמנם בחוץ לארץ, ישנם רבנים רבים שנוהגים לא לקבל כלל גר שכזה, וזאת כדי להרתיע את צעירי ישראל שלא יתחתנו עם גויים, שכן אם ידעו שאין לבן זוגם הגוי סיכוי להתגייר, ימנעו מלפתח את הקשר עימו. מכל מקום כאן בארץ, נוהגים להקל ולקבל את בן הזוג לגיור.

ולהיפך, חוששים שאם יכנסו לארץ יהודים רבים הנשואים לגויות, יתערבו בינינו גויים רבים ולא נדע על כך, ולכן עדיף לקבלם לגיור ולא לדחותם. ועוד, שאחת מן הסיבות שלא מקבלים גר הבא על מנת להינשא היא, שנראה שאין כוונתו לשם שמים, אלא רק כדי שיוכל להתחתן עם היהודי. כי פעם ללא רשות ההורים לא היו מתחתנים, והורים יהודים, כמובן שלא היו מסכימים שילדם יינשא לגוי, ובמקרה שגוי רצה להתחתן עם יהודי היה מוכרח להתגייר לשם כך. אך היום, עובדה היא שהזוג המעורב כבר חי ביחד, ואף אחד לא מונע זאת מהם. ואף מבחינת החוק הם זכאים לסיוע מהמדינה גם ללא הגיור. ולכן ישנה סברה לומר, שאם הגוי בא להתגייר, סימן הוא שבאמת רצונו להיות יהודי, ולא מפני טובת הנאה שיפיק מכך, ולפיכך יש לקבלו, ולברר עימו ברצינות האם הוא מוכן לקבל על עצמו את מצוות התורה (הרב אונטרמן תושבע"פ ל"ב).

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן