ו – טעם למצוות תרומות ומעשרות

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/07-12-06/

לפני שנבאר היטב את סדר הפרשת תרומות ומעשרות, ראוי להקדים שבניינה המתוקן של האומה הישראלית, כאומה שרגליה עומדות איתן על הארץ וראשה ברום שמיים, נשען במידה רבה על קיום מצוות תרומות ומעשרות. על ידי הפרשת תרומות ומעשרות נוצר קשר אמיץ בין עולם המעשה לעולם הרוח. הנה באופן קבוע חלק מסוים מהפירות ניתן לכהנים וללוויים, ועל ידי כך הקשר שבין אנשי המעשה, בעלי הקרקעות, לאנשי הרוח – מתחזק, ובזכות זה מחד ניתנת לכהנים וללוויים האפשרות להתמסר ללימוד, לחינוך ולהוראה, ומאידך אנשי המעשה נעשים קשורים לפועלם הרוחני, שהרי הם משתתפים בו על ידי נתינת תרומות ומעשרות.

לא זו בלבד, אלא שהפרשת תרומות ומעשרות אף חושפת את הקדושה שיש בפירות שגדלים בארץ ישראל. במבט ראשון נדמה שהקדושה מתגלה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולא בפירות הגדלים בשדות. הפירות הגדלים בשדות מבטאים לכאורה את עולם החומר, את ההנאה מן הצד הגשמי שבחיים.

אולם האמת היא, שאין דבר בעולם שמנותק מן הקדושה. כשמתבוננים בחומר במבט מעמיק, רואים שכל כיסופיו הפנימיים אינם אלא להתעלות ולהתרומם לאידאלים של קדושה וטהרה. והדבר בא לידי ביטוי בהפרשת תרומות ומעשרות, שחושפת את התכנים הגנוזים בחומר.

וכך כשאנו מוציאים מתוך הפירות את התרומה לכהנים, הננו חושפים את השאיפה הפנימית שגלומה בתוך עולם החומר, להתעלות ולסייע לעבודת הקודש של הכהנים במקדש ובכל רחבי הארץ. ואחר כך הננו מוציאים עוד חלק ונותנים ללוויים כדי שיוכלו להתפנות לתפקידם כמחנכים ומלמדי תורה בישראל, ונותנים על ידי כך ביטוי לשאיפה האידיאליסטית שגנוזה בתוכינו ובתוך פירותינו להשתתף בריבוי תלמוד התורה בישראל.

במשך ארבע שנים הננו מפרישים 'מעשר-שני', כדי שאנחנו עצמנו נעלה לירושלים ונאכל אותו שם בקדושה, ובזה באה לידי ביטוי השאיפה שלא רק אנשים מיוחדים ככהנים יהיו מחוברים לקדושה, אלא שכל אדם מישראל יזכה להתעלות מפעם לפעם למדרגה של קדושה. בנוסף לכך, המצווה לאוכלם בירושלים היתה מבססת את מעמדה המרכזי של ירושלים עיר הקודש והמקדש.

ובמשך שנתיים (בשנה השלישית והשישית לשמיטה) במקום 'מעשר- שני' מפרישים מעשר לעני, כדי לבטא את המגמה המוסרית שצריכה להיות נטועה בתוכנו, לחמול ולרחם על אחינו העניים. ומעניין שאותו המעשר-השני, פעמים נועד לאכילה בקדושה בירושלים ופעמים לנתינה לעניים, לרמז לנו שהקדושה והנתינה לעניים עניין אחד הם.

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן