ט – חובת הבן והבת

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/09-01-09/

מפעם לפעם שומעים בנים המתרעמים על מוסדות המדינה שאינם מסייעים מספיק להוריהם הזקנים, הקצבה קטנה מדאי, אין מספיק בתי חולים סיעודיים וכיוצא בזה. אך צריך לזכור שמצוות כיבוד הורים מוטלת על הבנים. וגם כשמדינת ישראל תהיה עשירה ותוכל לסייע לכל קשיש, עדיין התפקיד המרכזי יהיה שייך לילדים, כי מה הם החוקים הקרים שמדינה יכולה לתקן, לעומת היחס החם המשפחתי שהילדים מעניקים להוריהם.

ואמרו חכמינו, נאמר (שמות כ, יא): "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ", ומיד לאחר מכן נאמר (שם כ, יב): "לֹא תִּרְצָח", מדוע נסמכו זה אצל זה? אלא ללמדך, אם יש לו לאדם מזונות בתוך ביתו, ואינו מהנה בהם את אביו ואת אמו, כאילו הוא רוצח כל ימיו לפני המקום, לכך נאמר "כַּבֵּד" ולאחריו "לֹא תִּרְצָח" (ילקוט שמעוני ואתחנן תת"ל).

וכן נפסק להלכה ב'שולחן-ערוך' (יו"ד רמ, ה), שאם יש לבן אפשרות לפרנס את הוריו חייב לעשות כן, אפילו אם יצטרך לרדת לשם כך ברמת חייו. ובזמן שהיה כח ביד בתי הדין, כשהיו רואים בן שיכול לפרנס את הוריו ואינו מפרנסם, היו כופים אותו לפרנס את הוריו (עיין בהלכה הבאה ובהערה). ואמנם מצד הדין מותר לאדם לתת את מעות הצדקה שלו להוריו, אבל אם יש לבן אפשרות לפרנס את הוריו וגם להמשיך ולתת מעשר כספים לצדקה, אין ראוי שיתן את כספי הצדקה להוריו. ואמרו חכמים, שתבוא קללה למי שמפרנס את הוריו מכספי מעשר הכספים שלו (שו"ע יו"ד רמ, ה, ברמ"א).

חשוב לציין הלכה נוספת, מצוות כיבוד הורים שייכת לבן ולבת בשווה, אך כל זה כשאינם נשואים. אבל לאחר החתונה נוצר הבדל בין הבן לבת, שהבן מצוּוה להמשיך ולכבד את הוריו כפי שכבדם לפני החתונה. אולם הבת הנשואה איננה חייבת במצוות כיבוד הורים כפי שהיתה חייבת בעודה רווקה. ברור שהיא צריכה להתייחס בכבוד להוריה, אבל אין היא מחויבת לעזור ולסייע להם כפי שהיתה מחויבת לפני החתונה. והטעם לכך הוא, שלאחר חתונתה מוטל עליה עול המשפחה החדשה שהקימה, לטפל בילדים ולהחזיק את הבית, ואין באפשרותה לסייע להוריה כפי שהיתה בעודה רווקה. יתר על כן, יתכן שאם תהיה טרודה בכיבוד הורים, ייפגעו מפאת זה היחסים המתוקנים שצריכים לשרור בינה לבין בעלה. לפיכך פטרה אותה התורה מהמצווה לסייע להוריה בכל מה שיצטרכו (שו"ע יו"ד רמ, יז, כד). אמנם כאשר אין התנגשות בין שלום ביתה לכיבוד הוריה, חוזרת אליה המצווה מהתורה לסייע להורים (ש"ך יו"ד רמ, יט).

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן