כ – לימודים באוניברסיטה מעורבת

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/09-06-20/

שאלה: האם יש היתר ללמוד באוניברסיטה שלומדים בה בנים ובנות בערבוביה, כאשר בנוסף לכך חלק מהסטודנטיות והמרצות  אינן מתלבשות כהלכה?

תשובה: לכתחילה כמובן שיש ללמוד במקום שבו מקפידים על צניעות, הבנים לומדים לחוד והבנות לומדות לחוד. אבל כאשר קשה מאוד ללמוד את המקצוע המבוקש במקום צנוע, אפשר להקל ללמוד באוניברסיטה מעורבת, הואיל ומדובר בצורך גדול מאוד. והצורך גדול הן מצד הפרנסה, הן מצד הצורך האישי של אדם למצות את כשרונותיו בתחום שבו הוא מוכשר ומעוניין, והן מצד הצורך הציבורי הכללי, שדתיים יוכלו להיות פעילים בכל תחומי החיים. על כן כל זמן שהאדם יודע בעצמו שלא יבוא להיכשל באיסורי עריות, וישאר דבק בתורה ובמצוות, מותר לו ללמוד באוניברסיטה.

דומה הדבר לאדם שצריך ללכת למקום מסוים, שמבואר בגמרא שאם יש לפניו שתי דרכים, באחת ישנן נשים שאינן לבושות בצניעות, ובשנייה אין נשים לא צנועות, עליו ללכת בדרך הטובה, ואם לא בחר ללכת בדרך שיש בה נשים שאינן צנועות, הרי הוא רשע. ואם יש לפניו דרך אחת בלבד ובה נשים שאינן לבושות בצניעות, מותר לו ללכת בה (בבא בתרא נז, ב). וכל מה שאמרו חכמים שעל האדם ללכת בדרך שאין בה נשים פרוצות הוא במקום שאין הבדל משמעותי בין שתי הדרכים, אבל אם הדרך הצנועה ארוכה בהרבה, אין חיוב ללכת בה, והרי הוא נחשב כמי שיש לפניו רק דרך אחת (ועיין באג"מ אה"ע א, נו).

וכן לגבי לימודי מקצוע. מי שיכול ללמוד בשני מקומות, באחד מהן יש בעיות צניעות ובשני אין, חובתו ללמוד במקום הכשר, גם אם לשם כך יצטרך להאריך מעט את דרכו או שיצטרך להתגמש מעט בתוכניותיו. אבל אם המקום הכשר יותר רחוק באופן משמעותי ממקום מגוריו, או שאי אפשר ללמוד בו את המקצוע שהוא מעוניין ללמוד, וקשה לו להתפשר על לימוד מקצוע אחר, אזי מותר לו ללמוד במקום שיש בו נשים שאינן לבושות כהלכה.

וכן בפועל מצינו סוחרים שמוכרים סחורתם לנשים שאינן צנועות, וכן פקידים שעובדים במקומות שמגיעים אליהם נשים שאינן צנועות, ואין מעלים בפני הסוחרים הדתיים דרישה להימנע מלמכור לנשים שאינן צנועות. וכן אין תובעים מאדם להימנע מללכת למשרדים שהפקידות לבושות שם בחוסר צניעות. מפני שכאשר ישנו צורך גדול, אין איסור. אמנם כאשר אדם יודע בעצמו שמתוך כך הוא עלול להיכשל באיסורי עריות, אסור לו להכניס את עצמו לניסיון.[1]

ומכל מקום גם כאשר ישנו היתר ללמוד במקומות אלו, צריך להתאמץ למעט את החששות. ראשית, נכון להגיע למוסדות אלו אחר נישואים. בנוסף לכך, על הסטודנט לחזק את עצמו בקביעת עתים לתורה, הקפדה על תפילות במניין, וגם על ידי הופעה חיצונית דתית. לקראת הכניסה לאוניברסיטה ראוי להגדיל את הכיפה ולהוציא ציציות, כפי שנאמר (במדבר טו, לט): "וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם". וכן חשוב מאוד שהסטודנט יהיה מקושר לקהילה דתית ולחברים דתיים, ולהימנע מקשרים חברתיים עם בנות שלא למטרת נישואים.


[1]. הרי שכאשר מדובר בצורך גדול מאוד, ואין דרך אחרת צנועה, מותר לאדם להימצא במקום שיש בו חוסר צניעות. וערך לימוד המדעים וערך הפרנסה נחשבים צורך גדול מאוד שאי אפשר לפגוע בו עקב חשש הרהורי עבירה. אפשר לומר, שמניעת אפשרות מיהודים לעסוק במדע ופרנסה מכובדת מהווה סכנה ממשית לקיומו של העם היהודי. אמנם גילוי עריות עצמו דוחה הכל. ייהרג ובל יעבור. ואף כאשר מדובר בחשש של גילוי עריות, כל זמן שהחשש הוא סביר, מוטב לוותר על פרנסה ועל לימודי מדע, ובלבד שלא להיכנס לחשש גילוי עריות. אבל לא כן הרהורים, שכמעט כל אדם נכשל בהם, שאינם דוחים צרכים גדולים שכאלה.
פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן