ו – איסור כלאי בהמה

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/09-12-06/

איסור כלאיים נוגע גם לבעלי חיים, שנאמר (ויקרא יט, יט): "אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ, בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם", ועניינו שלא לזווג זכר ונקבה של שני מינים שונים זה עם זה. ואף שנאמר 'בהמתך', הכוונה לכל מיני החי ובכללם הציפורים והמינים המצויים בים, ואמרה התורה 'בהמתך' כדי לתת לנו דוגמה מן המין המצוי ברשותו של האדם (ב"ק נד, ב).

מן התורה אסור לבצע את הזיווג בידיים ממש, היינו הכנסת "מכחול בשפופרת" (הכנסת האיבר הזכרי בנקבי).

והוסיפו חכמים ואסרו לגרום בידיים לזכר ונקבה של שני מינים להזדווג זה עם זה, כגון על ידי שיעלה את הזכר על הנקבה באופן שיגרום לו להזדווג עם נקבה ממין אחר.

אבל אם אין לו עניין להרביעם, אין כל איסור להכניס מינים שונים למכלאה אחת (שו"ע יו"ד רצז, ב-ג).

כיום ניתן לבצע הפריה מלאכותית על ידי לקיחת הזרע של זכר ממין אחד, והביצית של נקבה ממין אחר, ולהפרותם במבחנה, ואח"כ לשתול את העובר ברחם הנקבה – ויוולד מין כלאיים שיש בו שילוב של התורשה הגנטית שבשני המינים.

לכאורה אין בדבר איסור הרבעה, שכן הרבעה היא פעולה מאוד מסוימת, שמזווגת זכר ממין אחד עם נקבה ממין אחר, שזוהי פעולה שגורמת לזכר ולנקבה הללו לפעול בניגוד לטבעם. אבל כשלוקחים זרע וביצית ומפרים אותם – אין פעולה של הרבעה, ואין בזה איסור. וכיוצא בזה הורה הרב ישראלי זצ"ל לעניין הרכבת האילן (כמובא לעיל הלכה ב).

אלא שכמובן צריך לבחון שאלות כגון אלו מן ההיבט המוסרי הכולל – שמטרת המחקר תהיה לתועלת האדם ולהטבת מצבו, תוך זהירות מירבית שלא ליצור דבר שעלול לגרום נזק על ידי שיבוש סדרי עולם או הפרת האיזון האקולוגי.

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן