ד – חולה שהתרפא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
https://ph.yhb.org.il/10-16-04/

לדעת בעל ה'שולחן-ערוך' (ריט, ח), כל מי שהיה חולה והיה צריך לשכב על מיטתו, כשיבריא וירד ממיטתו יברך 'הגומל'. ואפילו על מחלה קלה כשפעת, מאחר שהחולה נאלץ לשכב במיטתו, כשיקום – יודה לה' ויברך 'הגומל', וכן הוא מנהג יוצאי ספרד. אלא שכתב בספר 'בן-איש-חי' (עקב ז), שרק אם החולה שכב על מיטתו שלושה ימים, כשיבריא יברך 'הגומל'. אבל אם המחלה היתה קלה עד שלא הוצרך לשכב על מיטתו שלושה ימים, גם לפי מנהג הספרדים, אין לברך 'הגומל'.[2]

ולדעת הרמ"א (ריט, ח), מברכים 'הגומל' רק לאחר מחלה שיש בה סכנת נפשות מסוימת. הכלל הוא: כל מחלה שמחללים עליה את השבת – המתרפאים ממנה צריכים לברך 'הגומל'. וכידוע, גם על חשש קטן של סכנת נפשות, מחללים את השבת. וכך הוא מנהג יוצאי אשכנז.

לסיכום, אדם שחלה בשפעת או אנגינה או במחלות אחרות שאין בהן סכנה, ושכב על מיטתו שלושה ימים, למנהג ספרדים יברך 'הגומל', ולמנהג אשכנזים לא יברך. אולם אדם שחלה בצהבת או בדלקת ריאות, לכל הדעות כשיבריא יברך 'הגומל'.

על ניתוח בהרדמה מקומית אין לברך 'הגומל', כי אין בו סכנה. ועל ניתוח בהרדמה כללית יש לברך. ואף שכיום הסכנה שבניתוחים פחתה מאוד, עדיין ישנם מקרים של סיבוכים וסכנות, ולכן יש לברך 'הגומל' אחר ניתוח בהרדמה כללית (עיין ציץ אליעזר יב, יח).[3]


[2]. אמנם רבים מהפוסקים הספרדים כתבו לברך גם אם שכב פחות משלושה ימים (כה"ח ריט, מו; חזו"ע ע' שעא; אול"צ ח"ב יד, מד). אלא שיש לחוש לדעת בא"ח בספק ברכות. בנוסף לכך, כיום האנשים יותר מפונקים, וגם כשאינם חולים ממש שוכבים על מיטתם, ולכן יש לפקפק אם זה ששכב פחות משלושה ימים נחשב באמת חולה.

[3]. מי שחטא וניסה להתאבד ונותר בחיים, נחלקו הפוסקים אם יברך 'הגומל'. יש אומרים שלא יברך, שכל עניין הברכה נועד להודות על הצלה מסכנות טבעיות, ולא על הצלה מדברים שהאדם גרם לעצמו, ועוד שאיך יעז להופיע בציבור ולהודות לה' לאחר שחטא, ואין זה מברך אלא מנאץ (מחזיק ברכה ריט, א, יחו"ד ד, יד; ציץ אליעזר י, כה, כג). ויש אומרים שיברך, שהרי בסופו של דבר, היה בסכנה וניצל (לב חיים ג, נג). ולמעשה, ראוי שישמע את הברכה מאחר ויבקש ממנו לכוון להוציאו. וכמובן שיעשה תשובה גדולה על חטאו.

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן