ארכיון הקטגוריה: ט – זכר למקדש

א – זכר לחורבן

בעקבות חורבן בית המקדש התחוללה מהפכה נוראה, דומה היה שלאחר חורבן בית המקדש, וכל מה שאירע בעקבותיו, לא יהיה אפשר להמשיך לחיות באופן רגיל. וכך מסופר בתלמוד (ב"ב ס, ב): כשחרב בית המקדש השני, נתרבו פרושים בישראל, שלא אכלו בשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ב – אמה זכר לחורבן

תקנו חכמים מספר תקנות, כדי להזכיר לנו את חורבן בית המקדש. העיקר הוא, שדווקא בעת שאדם שמח מאוד, בשעה שהצליח להגיע לאיזה הישג שנותן לו סיפוק, דווקא אז עליו לזכור שהשמחה עדיין אינה שלימה, הואיל ובית המקדש חרב. ולכן תקנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ג – דין קונה בית

פעמים רבות אדם קונה בית מחבירו, והוא מוצא כי לא נשתיירה בו אמה לא מסויידת. והשאלה האם במקרה כזה הקונה צריך לשייף מעט את הקיר שממול לפתח כדי לחשוף בו שטח של חצי מטר על חצי מטר זכר לחורבן, או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ד – מי שבונה בתים למכירה

בתשובות 'אגרות-משה' (או"ח ג, פו) מובא חידוש לגבי דין שיור אמה על אמה ללא סיד זכר לחורבן. לדעתו רק אדם שבונה את ביתו צריך להשאיר אמה על אמה מול הפתח ללא סיד. אבל אדם שבונה בתים כדי למוכרם, אפילו אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ה – קרמיקה טפטים וצביעה מיוחדת

ישנה מחלוקת בהלכה בין הרמב"ם לטור, בשאלה האם מותר לאדם, בזמן שבית המקדש חרב, לקשט את קירות ביתו הפרטי בקרמיקה מצויירת או בטפטים עם דוגמאות או אפילו בצביעה מיוחדת של שני צבעים עם דוגמאות. ואף כי ברור שמותר לתלות תמונות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ו – סיד וצבע

כתב ה'שולחן-ערוך' (או"ח תקס, א): "משחרב בית המקדש תקנו חכמים שבאותו הדור, שאין בונים לעולם בניין מסויד ומכויר כבניין המלכים, אלא טח ביתו בטיט וסד בסיד, ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד". היום בבנייה רגילה אין משתמשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ז – ציור חומות באותה אמה

ישנו מנהג ששורשו בטעות, והוא שבמקום להניח אמה על אמה ללא סיוד, תולים ממול לפתח תמונה של הר הבית, אבל להלכה אין לעשות כן, כי התמונה אינה יכולה להיות תחליף לתקנת חכמים. אלא צריך להשאיר אמה על אמה מול הפתח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ח – עריכת שולחן לסעודה

תקנה נוספת שתקנו חכמים זכר לחורבן בית המקדש, שכל העורך שולחן לאורחים יחסיר ממנו איזה דבר מאכל מן המאכלים שמקובל להגיש. ודווקא בסעודה מיוחדת, כגון שבאו אצלו אורחים, או סעודת מצווה כסעודת ברית מילה או נישואים, צריך לחסר דבר מה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

ט – תכשיטי אשה

בכל התקנות שתקנו חכמים זכר לחורבן הכלל הוא, שדווקא בדבר שאדם רגיל לשמוח בו ביותר, עליו למעט דבר מה, כדי לזכור את חורבן הבית, שכל זמן שבית המקדש חרב אין השמחה שלימה. ולכן גם לגבי תכשיטים, שיש לאשה שמחה בהם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

י – חתן וכלה

כתב ה'שולחן-ערוך' (או"ח תקס, ב): "כשהחתן נושא אשה, לוקח אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין". וסמכו מנהג זה על הפסוק (תהלים קלז, ה-ו): "אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלִָם תִּשְׁכַּח יְמִינִי. תִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם לֹא אֶזְכְּרֵכִי אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלִַם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

יא – שירה וכלי זמר

מאז שנחרב בית המקדש גזרו חכמים שלא לנגן בכלי זמר ושלא לשיר (סוטה מח, א, גיטין ז, א). אלא שנחלקו הפוסקים על מה בדיוק היתה הגזירה. לדעה המחמירה, שהיא דעתו של הרמב"ם (הל' תעניות ה, יד), ישנו איסור כללי שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

יב – קריעה על ערי יהודה

כשם שאדם צריך לקרוע את בגדו בשעה שהוא מתאבל על אחד מקרובי משפחתו, כך צריך לקרוע את בגדיו על חורבן הארץ שהוא האבל הכללי של עם ישראל. שלוש דרגות לחורבן – ערי יהודה, ירושלים ובית המקדש. וכן מובא במסכת מועד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

יג – קריעה בזמן הזה על ירושלים ובית המקדש

לפני מלחמת ששת הימים, כשמרכזה של ירושלים היה עדיין תחת שלטון ירדני, היתה מצווה לקרוע גם בשעה שרואים את ירושלים העתיקה, וגם בשעה שרואים את מקום בית המקדש. אולם לאחר מלחמת ששת הימים, שזכינו בחסדי ה' לשחרר את כל ירושלים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

יד – דיני הקריעה

התעורר ספק על איזו ראייה בדיוק צריכים לקרוע, האם רק מי שרואה את אדמת הר הבית צריך לקרוע, ואולי גם הרואה את הכותל המערבי, שהוא כותלו של הר הבית צריך לקרוע? מסקנת הרב טיקוצ'ינסקי (עיר הקודש והמקדש פי"ז) שצריך לקרוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

טו – מציב גבול אלמנה

אמרו חכמים במסכת ברכות (נח, ב), הרואה בתי ישראל ביישובן, מברך: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם מציב גבול אלמנה". כוונת הברכה להודות לה' שלא עזב את עמו. ואף שחטאנו לפניו, ונחרב בית-המקדש וגלינו מעל אדמתנו ונרדפנו עד צוואר, עד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה

טז – ההלכה למעשה

לכאורה ברכת "מציב גבול אלמנה" (שמברכים בעת שרואים ישוב בארץ ישראל) היא בכלל הברכות שמברכים אותן כל שלושים יום. ולפי זה אדם שלא ביקר בתל-אביב, למשל, במשך שלושים יום, בביקורו הבא כשיכנס לבית-הכנסת יברך "מציב גבול אלמנה". אלא שלא נהגו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - זכר למקדש | כתיבת תגובה