ארכיון הקטגוריה: י – הלכות גרים

א – על יהדות וגזענות

הלכות גרים הן, ללא ספק, מההלכות המופלאות שבתורה. לעומת כל מה שטוענים כנגדנו, שאנו כביכול גזענים במובן השלילי של המילה, באה התורה ומלמדת אותנו, שכל גוי אשר רוצה באמת ובתמים להצטרף לעם ישראל, יכול לעשות כן. הגרמנים הנאצים, יימח שמם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ב – היחס לגר

הגר הרי הוא כיהודי לכל דבר, לבד מכך שצריכים להיזהר בכבודו עוד יותר מאשר בכבודו של יהודי מלידה, וזאת מפני הקשיים העצומים שהגר עומד בפניהם. הנה הוא עוזב את עמו ואת ארצו, ומצטרף לעם של חכמים ונבונים, עם תרבות ומסורת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ג – גיור כיצד

היחס של ההלכה אל הגיור נראה לכאורה, כיחס כפול ולא מובן. מצד אחד ישנה הערכה ואהבה גדולה אל הגר, שעזב את עמו ואת מולדתו ובא להצטרף אלינו, ומצד שני מנסים לדחותו ולא לקבלו. אך האמת היא, שיחס ההלכה לגרים הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ד – כמה צריך הגר ללמוד לקראת הגיור

שאלה מרכזית היא, כמה הלכות צריך ללמד אותו לפני שמציגים לפניו את השאלה הגורלית: "האם אתה מוכן לקבל עליך את מצוות התורה"? וכן עד כמה צריך לפרט בפניו את העונשים שכתובים בתורה למי שעובר על המצוות? ברור לכולם, שאין צורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ה – יסוד הגיור

יסוד הגיור הוא, קבלת עול התורה והמצוות לפני בית-הדין. אולם כפי שלמדנו, אין צורך ללמד את הגר לפני הגיור את כל פרטי התורה והמצוות, אלא מלמדים אותו את עיקרי הדברים, ואם רואים שבדעתו לקבל על עצמו עול תורה, מיד מגיירים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ו – הגיור למעשה

שני בירורים צריך בית-הדין לברר לפני שהוא מקבל את הגר: האחד – האם באמת רצונו של הגר להצטרף לעם ישראל, או שמא מפני סיבות צדדיות החליט לבוא ולהתגייר; והשני – האם הגר מוכן לקבל על עצמו את עול התורה והמצוות. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ז – גרים לשם כבוד או ממון

כתב הרמב"ם (הל' איסורי ביאה יג, יד), שכך הוא סדר הגיור: כשיבוא הגר או הגיורת להתגייר, בודקים אחריו שמא בגלל ממון שיקבל אם יהיה יהודי, או שמא בשביל שררה שיזכה לה, או מפני הפחד, בא להתגייר ולהצטרף לעם ישראל. שאם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ח – האם מגיירים גוי שחי חיי אישות עם בן זוג יהודי

אמרו חכמינו ז"ל (יבמות כד, ב), שלכתחילה אין לקבל גר הבא להתגייר כדי להינשא ליהודיה, וכן אין לקבל גיורת הבאה להתגייר כדי להינשא ליהודי. אך כל זה לכתחילה, ובדיעבד הדין הוא, שאם בכל זאת בית-הדין קיבל גר שכזה, גיורו תקף, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ט – קבלת המצוות ודין גר שהפסיק לקיים מצוות

לשום עם בעולם אין מושג הדומה למושג הגיור. יכול להיות שמדינה מסוימת תקנה זכויות של אזרח למהגר הבא ממדינה אחרת ומלאום אחר. זה יהיה דומה למושג גר-תושב הקיים אצלנו בהלכה, שעל פיו אנו מרשים לבני אומות העולם לגור בארצנו, ובתנאי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

י – הגדרת קבלת המצוות

כבר למדנו (בהלכה ד), שאין אפשרות לקבל שום גר, כל זמן שאינו רוצה לקבל על עצמו עול תורה ומצוות. ואמנם, אין צורך ללמדו את כל פרטי הדינים. מפני שגם גר-צדק אשר כוונתו טהורה, אם ישמע בבת אחת את כל פרטי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

יא – גיור קטנים

על פי ההלכה ניתן לגייר גם ילדים קטנים, על ידי מילה וטבילה. אלא שיש בזה לכאורה בעייה, הרי ברור שאין לקטן דעה בוגרת כדי להחליט להיות יהודי ולשמור תורה ומצוות, ואפילו אם יצהיר בפני בית הדין שרצונו להתגייר, מאחר שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה