ארכיון הקטגוריה: נספח – יג סימנים ובהם י תשובות מאת הרב גורן וג מרבנים נוספים

פתיחה

תשובותיו המתומצתות של הרב הגאון שלמה גורן זצ"ל נתפרסמו בעריכתי בגיליונות רבני יש"ע, במספרים ותאריכים שאציין בצד כל תשובה. כל הדברים שנתפרסמו בגיליונות היו לעיני הרב גורן בעת פרסומם, וסמך ידיו על עריכתי, הן במלאכת התמצות והן במלאכת תיקון הסגנון. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

מעמדם ההלכתי של יהודה, שומרון וחבל עזה

סימן א' מעמדם ההלכתי של יהודה, שומרון וחבל עזה בט' במרחשון תשנ"ג בהיותי מזכיר רבני יש"ע ועורך גיליון רבני יש"ע שלחתי מספר שאלות עקרוניות לרב גורן. ככלל סברתי כי עיקר תפקידם של רבני ישראל להגדיר את המציאות המשתנה על פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ב – תוספות לתשובה הקודמת

ב"ה כ"ב בכסלו תשנ"ג לכב' הרב אליעזר מלמד רבו של מושב "הר-ברכה" ומזכיר רבני יש"ע שלומך ישגה, בתשובה למכתבך השני (ללא תאריך), בו הנך מעורר כמה בעיות הנוגעות לתשובתי הראשונה מי"ט מרחשון תשנ"ג, הנוגעות למעמדם ההלכתי של יהודה ושומרון וחבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ג – גירוש ערבים עוינים

מתוך התשובה לשאלה ד' שבתשובה השנייה, פרסמתי בגיליון רבני יש"ע מס' 6, י"ד טבת תשנ"ג, את התייחסותו של הרב גורן לגירוש ערבים. זה היה לאחר שממשלת ישראל גרשה ארבע מאות מחבלים ותומכיהם מהארץ, והיה בתשובה זו עניין אקטואלי. הדברים פורסמו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ד – חיוב הפגנה למען ביטחון

מצב הביטחון בימי ממשלת רבין הלך והתרועע, ביטויי החולשה של הממשלה המריצו את המחבלים להגביר את פעולותיהם. בגיליון רבני יש"ע מס' 8 מערב פסח תשנ"ג התפרסמה הודעה מועד רבני יש"ע ובו קריאה למחות כנגד הממשלה על מצב הביטחון הירוד. ומיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ה' – סירוב פקודה

שאלת פקודה לנסיגה מחבלי ארץ ישראל, הועלתה בעקבות ההסכמים הראשוניים עם אש"ף "הסכמי אוסלו". בהם התחייבה ממשלת רבין באופן עקרוני להסיג את צה"ל משטחים ביש"ע. תשובת הרב גורן התפרסמה בגיליון רבני יש"ע מס' 14 בג' טבת תשנ"ד. כאן התשובה מופיעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ו' – דברי חיזוק למתנחלים

מאת הרב שלמה גורן דברים אלו נתפרסמו בשולי התשובה על "סירוב פקודה" בגיליון רבני יש"ע 14, ג' טבת תשנ"ד. כ"ה בכסלו תשנ"ד לרב אליעזר מלמד שלום. לפי בקשתך הנני מעביר לך בזה דברי עידוד למתנחלים כסיום לתשובתי על סירוב הוראות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ז – מעמד ממשלה שאינה נתמכת ברוב יהודי

בגיליון רבני יש"ע מס' 16, ל' שבט תשנ"ד, נתפרסמה תשובתו של הרב גורן זצ"ל, תחת הכותרת: "לממשלת המיעוט של רבין אין כיום סמכות ואין להוראותיה תוקף מחייב" מאת הרב הגאון שלמה גורן (הרב הראשי לישראל תשל"ג-תשמ"ד). יש לציין כי תשובה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ח – על חברון

לאחר אירועי מערת המכפלה, בהם נהרגו עשרות מוסלמים על ידי ד"ר ברוך גולדשטיין, הועלתה יוזמה בממשלה להחריב את הישוב היהודי בחברון. בעקבות זאת שלחתי שאלה לרב גורן. יש לציין כי הרב גורן זצ"ל הרגיש קשר עמוק במיוחד לחברון. במלחמת ששת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן ט – היחס להסכמים עם ארגוני המחבלים

ב"ה כ"א באייר תשנ"ד לכבוד חביבי הגדול הרב אליעזר מלמד שליט"א מזכיר רבני יש"ע שלומך ישגה לעולם. במכתבך מתאריך י"ז באייר תשנ"ד, הנך כותב כדלהלן: בתקופה האחרונה חתמה הממשלה הסכם עם יאסר ערפאת, ראש ארגון המרצחים אש"ף. והוסכם שאש"ף יפעל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן י – על הר הבית

לפני מכתבו של הרב גורן נקדים כרוז שכתב מו"ר הרצי"ה קוק זצ"ל, בז"ך שבט תשל"ז, ונתפרסם בגיליון רבני יש"ע בגיליון מס' 21 (לנתיבות ישראל ח"ב מהדורת בית אל ע' רפב). בירור דברים בעניין הר הבית מו"ר הרב צבי יהודה הכהן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה תשובות הרב שלמה גורן | כתיבת תגובה

סימן יא – גילוי דעת

על זכותם וחובתם של רבנים להביע דעת תורה מהרב הגאון אברהם שפירא שליט"א לאחר פרסום דברי הרב גורן על "סירוב פקודה" (לעיל סימן ה', עמוד 264) דנו על דבריו בממשלה ובתקשורת, ואישים שונים תבעו להעמיד אותו למשפט. בעקבות זאת יצא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הרב אברהם שפירא | כתיבת תגובה

סימן יב – תשובה בעניין גירוש יהודים

מאת מורנו ורבנו הרב אברהם שפירא ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל תשמ"ג-תשנ"ג התשובה נכתבה בקיץ תשס"ה, לפני גירוש היהודים מגוש קטיף וצפון השומרון והחרבת בתיהם וישוביהם, בידי ממשלת שרון שתיזכר על כך לדיראון. מנחם אב, ימי בין המצרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הרב אברהם שפירא | כתיבת תגובה

סימן יג – הרב נחום אליעזר רבינוביץ'

הרב נחום אליעזר רבינוביץ' ראש ישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים ומחבר ספר "יד פשוטה" על הרמב"ם בביאור פסק ההלכה האוסר את פינויים של בסיסי צה"ל ביש"ע הרב רבינוביץ' היה בין השותפים לפסק שפורסם בתמוז תשנ"ה, והובא לעיל ה, ח, עמוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הרב נחום אליעזר רבינוביץ' | כתיבת תגובה