ארכיון הקטגוריה: ה – עשרת ימי תשובה

א – תשובה

עשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים הם הימים שבהם הקב"ה בורא את החיים של השנה החדשה, וכדי שחסדו לא יגיע לרשעים, בימים אלו דן ה' את כל בריותיו. וכיוון שחפץ ה' להיטיב לכל ברואיו, ובמיוחד לבני עמו, שעל ידם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על א – תשובה

ב – שינויי התפילה בעשרת ימי תשובה

כיוון שהעומד בתפילת עמידה צריך לראות את עצמו כעומד לפני המלך, חובה עליו להזכיר בעשרת ימי תשובה את מלכותו של ה' שמתגלה בימים שבהם הוא דן את עולמו. שאם לא יזכיר זאת, נמצא כמי שמתפלל מן השפה ולחוץ ואינו שם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ב – שינויי התפילה בעשרת ימי תשובה

ג – תורה וחסד

לימוד התורה הוא יסוד גדול בתשובה, שמתוך לימוד התורה מגיעים לקיום המצוות, וכמו שאמרו חכמים (קידושין מ, ב), שהתלמוד גדול מהמעשה, מפני "שהתלמוד מביא לידי מעשה". וכן אמרו חכמים (ברכות טז, א), שכשם שהנחלים מעלים את האדם שטובל בהם מטומאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ג – תורה וחסד

ד – עבירות שבין אדם לחברו

החוטא לחברו צריך לפייסו בהקדם האפשרי, שכל שעה שהחבר נותר בצערו, חטאו גדל. ומכל מקום אם התרשל או התבייש או היה אנוס, עליו להזדרז לפייסו לפני יום הכיפורים. אמרו חכמים: "עבירות שבין אדם למקום – יום הכפורים מכפר, עבירות שבין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ד – עבירות שבין אדם לחברו

ה – דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות

המבקש סליחה מחברו צריך לפרט בפניו את החטא, ואם לא נודע לחבר שסיפרו עליו לשון הרע, צריך מבקש הסליחה להתוודות בפניו על כך ולבקש את מחילתו (ב"ח). אמנם אם הוא יודע שפירוט החטא יגרום לחבר צער ובושה, עדיף שלא יפרט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ה – דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות

ו – מנהגי עשרת ימי תשובה

נוהגים לומר 'אבינו מלכנו' בתפילת שחרית ומנחה, אחר חזרת הש"ץ. כוחה של תפילה זו גדול, שהיא פונה בדרך תחנונים אל ה' בשתי צורות ההתייחסות שלנו כלפיו, הן כבנים אל אביהם, והן כעבדים אל מלכם. מסופר בתלמוד (תענית כה, ב), שפעם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ו – מנהגי עשרת ימי תשובה

ז – שבת שובה

נוהגים לקרוא לשבת שבתוך עשרת ימי תשובה – 'שבת שובה' או 'שבת תשובה', על שם ההפטרה שפותחת בפסוק: "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלוֹהֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲוֹנֶךָ" (הושע יד, ב). וכן ידוע שהשבת היא מקור הברכה, וכל מה שקורה במשך השבוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ז – שבת שובה

ח – כפרות

יש נוהגים לשחוט בערב יום הכיפורים תרנגול ל'כפרות', לרמוז בכך שהדין שהיה ראוי לבא על האדם יבוא על התרנגול שמכונה 'גבר', והאדם ינצל לחיים. ויש אומרים שאין לקיים מנהג זה מפני שהוא מ'דרכי האמורי', היינו מנהג גויים שמבוסס על אמונות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ח – כפרות

ט – אכילה בערב יום הכיפורים

מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה (שו"ע תרד, א). לדעת רוב הפוסקים מצווה זו מהתורה (מ"א ומ"ב תרד, א). אמרו חכמים: "כל האוכל ושותה בתשיעי – מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי" (יומא פא, ב). ואף שהתענית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על ט – אכילה בערב יום הכיפורים

י – מנהגי ערב יום הכיפורים

אין אומרים 'נפילת אפיים' בערב יום הכיפורים בתפילת שחרית, מפני שהוא קצת יום טוב, ובנפילת אפיים יש צד של שברון לב שפוגם בשמחה (שו"ע תרד, ב). מנהג רוב ישראל שלא ליפול אפיים גם בסליחות שבליל ערב יום הכיפורים, כי גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ה - עשרת ימי תשובה | סגור לתגובות על י – מנהגי ערב יום הכיפורים