ארכיון הקטגוריה: ד – הלכות קריאת התורה

הלכות אלו נדפסו לראשונה בפניני הלכה ב' מהדורה קמא, והם שכתוב של שיחות ברדיו. לאחר מכן בפניני הלכה תפילה פרק כב הובאו עיקרי דיני הקריאה בתורה, היינו ההלכות השכיחות שעל סדר הקריאה (חלקן הלכות נוספות על מה שכאן). במהדורה זו הוסרו ההלכות שכבר הובאו בפניני הלכה תפילה, ונותרו ההלכות שלא הובאו, וכן נותרו הלכות שהן משמשות מבוא להלכות אחרות. אין כאן תוספת הלכות על מה שנדפס בכרך ב' מהדורה קמא, לבד מתיקוני נוסח ומעט תוספות. בהלכות אלו בא לידי ביטוי הרעיון הכללי של תקנת הקריאה בתורה, אבל אין בירור מקיף של פרטי ההלכות.

יא – הוצאת ספר שאינו מוכן לקריאה

אין גוללים ספר תורה מפרשה לפרשה בציבור מפני כבוד הציבור (יומא ע, א; שו"ע או"ח קמד, ג). כדי להבין את ההלכה, צריך לזכור שספר תורה כתוב כולו על רצף אחד של יריעות עור, כאשר תחילתו בבראשית כרוכה על עמוד אחד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות קריאת התורה | כתיבת תגובה

יב – איסור דיבור בעת הקריאה בתורה

אמרו חכמים (סוטה לט, א), שמשעה שנפתח ספר התורה כדי לקרוא בו, אסור לקהל לדבר זה עם זה אפילו בדבר הלכה, וזאת מפני הכבוד שצריך כל אחד לבטא כלפי הקריאה הציבורית בתורה. וכן נאמר בספר נחמיה (נחמיה ח, ה), "וַיִּפְתַּח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות קריאת התורה | כתיבת תגובה

יג – הקריאה בטעמים ובניקוד ואיזה טעות מעכבת

כפי שלמדנו (הלכה ו) הקורא צריך להכין את הקריאה היטב, מפני שבספר התורה אין ניקוד וטעמים, והקורא צריך לדעתם על פה, כדי לקרוא במדויק הן את האותיות בנקודותיהן, והן את המילים על פי המנגינה של טעמי המקרא. בדיעבד, כאשר אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות קריאת התורה | כתיבת תגובה

יד – כיצד מתקנים כאשר המשיכו לקרוא אחר הטעות?

אם טעו בטעות שמשנה את המשמעות, ושמו לב לטעות רק אחר שהמשיכו לקרוא, צריכים לחזור ולקרוא את המילה כהלכתה, ולהמשיך ולקרוא ממנה והלאה כסדר, עד לסיום קריאת העולה. לפעמים לא מספיק לקרוא נכון מאותה המילה שטעו בה, מפני שקריאה כזו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות קריאת התורה | כתיבת תגובה

טו – האם מותר לקרוא בספר תורה פסול?

ספר תורה כשר הוא ספר תורה שכל אותיותיו כתובות כהלכתן לשם שמיים בדיו על הקלף, ואם אפילו אות אחת נכתבה שלא כהלכתה, ספר התורה כולו פסול. הלכה זו מבליטה בפנינו את אופיה המיוחד של התורה, היא אינה אוסף של מעשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות קריאת התורה | כתיבת תגובה

טז – מה הדין כשנמצאה טעות באמצע הקריאה?

אם התחילו לקרוא בתורה, ובאמצע הקריאה נתגלתה טעות שפוסלת את הספר, צריך להוציא ספר תורה כשר מן הארון, ולהמשיך ולקרוא בו עד לסוף הפרשה. אבל על מה שכבר קראו אין צריך לחזור, והטעם לכך, שהואיל ויש כמה פוסקים שסוברים שמצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - הלכות קריאת התורה | כתיבת תגובה