ארכיון הקטגוריה: יב – תרומות ומעשרות

עיקר המגמה בסדרת הלכות אלה לבאר את סדר הפרשת תרומות ומעשרות, ותוך כך נתבארו עוד כללים בלא פירוט מלא.

א – מדאורייתא – כשרוב ישראל בארץ

אחת מהמצוות התלויות בארץ, היא מצוות הפרשת תרומות ומעשרות. התרומות והמעשרות הם ביטוי לקדושה השורה בתוך הפירות והירקות שגדלים בארץ ישראל. שהרי הארץ הזו היא קדושה, ולכן כל פרי שגדל בה יש בו קדושה, ומשום כך ציוותה התורה להפריש אחוז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ב – גבולות הארץ

כידוע מצוות הפרשת תרומות ומעשרות חלה רק לגבי הפירות והירקות הגדלים בארץ ישראל. כדי להבין מהם גבולות הארץ לעניין מצוות תרומות ומעשרות יש להקדים כי ישנם שני סוגים של קדושה בארץ ישראל. הקדושה האחת אינה תלויה בעם ישראל, והיא קדושתה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ג – הפירות החייבים בתרומות ומעשרות

באופן כללי כל פרי או ירק הגדלים בארץ ישראל, אסור לאוכלם או להשתמש בהם כל זמן שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. אולם ישנם כמה כללים המגדירים באופן מדויק יותר איזה פרי חייב בתרומות ומעשרות, ואיזה פרי פטור. הכלל הראשון הוא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ד – מוקף

אחד מהכללים שחשוב מאוד לזכור בכל מה שקשור להפרשת תרומות, הוא הדין שצריך להפריש מן המוקף. כלומר אדם שרוצה להפריש תרומות מהפירות שקנה או שקטף מהעץ, צריך לדאוג לכך שכל הפירות יהיו מונחים ביחד במקום אחד. אבל אם חלקם מונחים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ה – תרומות ומעשרות

באופן כללי הפרשת תרומות ומעשרות כוללת בתוכה ארבעה מרכיבים, שניים של תרומה ושניים של מעשר. וזהו פירוש השם: "תרומות ומעשרות", כלומר, שתי תרומות ושני מעשרות. התרומות מיועדות תמיד לכהנים, המעשר הראשון ללוי, וייעודו של המעשר השני משתנה לפי השנים. בשנים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ו – טעם למצוות תרומות ומעשרות

לפני שנבאר היטב את סדר הפרשת תרומות ומעשרות, ראוי להקדים שבניינה המתוקן של האומה הישראלית, כאומה שרגליה עומדות איתן על הארץ וראשה ברום שמיים, נשען במידה רבה על קיום מצוות תרומות ומעשרות. על ידי הפרשת תרומות ומעשרות נוצר קשר אמיץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ז – תרומה גדולה

השלב הראשון שבהפרשת תרומות ומעשרות, הוא הפרשת 'תרומה-גדולה'. אחד הדינים המייחדים את 'התרומה-הגדולה' הוא שאין לה שיעור. שלא כמו המעשרות ותרומת מעשר שיש להם שיעור מן התורה, ל'תרומה-גדולה' לא קצבה התורה שיעור. ואפילו אם יש לאדם גורן מלא בחיטים, על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ח – מעשר ראשון

לאחר הפרשת 'תרומה-גדולה' המיועדת לכהן, מגיע תור 'המעשר-הראשון' המיועד ללוי. לפני הכל צריך להדגיש את ההבדל העיקרי שבין ה'תרומה' ל'מעשר-ראשון'. ב'תרומה' יש קדושה, ולכן רק הכהן עצמו בשעה שהוא טהור יכול לאכול אותה, וכמובן שאסור לו לכבד את חבירו הישראלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

ט – תרומת מעשר

כפי שלמדנו מפרישים שני סוגים של תרומות לכהן. הראשון הוא 'תרומה-גדולה', שאותה הישראל עצמו היה נותן לכהן. והסוג השני הוא 'תרומת-מעשר', כלומר מאותו מעשר שהיה הישראל מפריש ללוי, צריך היה הלוי להפריש תרומה, עשירית ממה שקיבל, וליתנה לכהן, ותרומה זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה

י – מעשר שני

לאחר שלמדנו את שלושת השלבים הראשונים של הפרשת תרומות ומעשרות, שהם: 'תרומה-גדולה', 'מעשר-ראשון' ו'תרומת-מעשר'. עתה אנו מגיעים לשלב הרביעי שהוא 'מעשר-שני' או 'מעשר-עני', וזהו המעשר היחיד שיש בו שינויים לפי השנים. בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית לשמיטה – מפרישים 'מעשר-שני', … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות | כתיבת תגובה