ארכיון הקטגוריה: ט – הלכות שמירת הנפש

א – מצוות מעקה

מצווה מהתורה לבנות מעקה לגג של בית דירה שמשתמשים בו, כדי למנוע סכנה של נפילה ממנו. שנאמר (דברים כב, ח): "כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ, וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ". ובמדרש חכמים בספרי למדו מהפסוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ב – זמן הברכה

בתשובות חתם-סופר (או"ח נ"ב) כתב, שיברך את ברכת המעקה, לפני גמר בנייתו. גובה המעקה חייב להיות לפחות עשרה טפחים, ואם בנה מעט פחות מזה לא קיים את המצווה, ולכן רק לפני שהוא מסיים את בניית הטפח העשירי – יברך. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ג – המחיצה

כאמור לעיל, קבעו חכמים שגובה המעקה שחייבה התורה לבנות בשולי מקומות גבוהים, כמו גג או מרפסת, צריך להיות לפחות עשרה טפחים. וזאת מפני שרק מעקה הגבוה עשרה טפחים יתן לנו בטחון סביר מפני נפילה. אלא שמחמת אריכות הגלות וטלטוליה, נתגלעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ד – קיום המצווה

בכל מצוות התורה יש לנו כלל, "מצווה בו יותר מבשלוחו", כלומר, הטוב ביותר הוא שהאדם עצמו יקיים את המצווה. ולעניין מעקה פירושו, שבעל הבית יבנה את המעקה לגגו, ויברך לפני כן את ברכת "לעשות מעקה". אולם פעמים רבות בעל הבית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ה – איזה גג חייב במעקה

לא כל גג חייב במעקה. ואף שנאמר בתורה (דברים כב, ח): "וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ", מכל מקום מהמשך הפסוק "וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ", אפשר ללמוד שרק בגג שרגילים לעלות עליו ויש סכנה שייפלו ממנו יש מצווה לבנות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ו – מקומות נוספים שחייבים במעקה

בור או באר שבתוך החצר, שיש בעומקו עשרה טפחים, בין אם יש בתוכו מים בין אם אין בתוכו מים, צריך לבנות סביבו מעקה גבוה עשרה טפחים או לכסותו (שו"ע חו"מ תכז, ז). אבל אין מברכים על עשיית המעקה או הכיסוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ז – מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן

כתב הרמב"ם (הל' רוצח יא, ד): "כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה, שנאמר (דברים ד, ט): הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר נַפְשְׁךָ מְאֹד. ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצוות עשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ח – איסור עישון

שאלה: רבים שואלים, מה הוא יחס ההלכה לעישון סיגריות או מקטרת, האם מותר לעשן או אסור? תשובה: לפני מאות שנים, היו הרופאים סבורים שהעישון מועיל לבריאות, ולעיתים היו ממליצים לחולים מסוימים לעשן מקטרת לרפואה. כפי הנראה העישון אכן מסייע להמרצת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

ט – עובדות מדעיות

נסקור מעט את העובדות המדעיות, כפי שמובאות בספר אסיא (ח"ה ע' 222-237 מאמריהם של ד"ר מלצר וד"ר הרשקוביץ ופרופ' קטן) ששימשו בסיס לפסק ההלכתי האוסר את העישון. שלושה סוגי מחלות עיקריים נגרמים על ידי העישון, האחד פגיעה ישירה בריאות על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה

י – האיסור לעשן ליד אחרים

שאלה הלכתית הנוגעת לבעיית העישון היא, האם יכול אדם לתבוע מחבירו להפסיק לעשן, משום שהעשן מפריע לו. ברור לכל, שבבית פרטי הסמכות לקבוע אם לעשן או לא נתונה בידיו של בעל-הבית. ולכן אורח אינו יכול לחייב את המארח להפסיק לעשן. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - הלכות שמירת הנפש | כתיבת תגובה