ארכיון הקטגוריה: ליקוטים ג

א – היחס לבעלי חיים

אחד מן הנושאים שחשוב לברר מבחינה מוסרית, מהו היחס הראוי על פי התורה כלפי בעלי חיים. לשם כך נקדיש סדרה של הלכות, ותחילה נבאר את הכלל. היסוד הוא שיש להתייחס אל בעלי החיים ברחמנות ובהגינות, וישנו איסור מן התורה לצער … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ב – רחמנות על בעלי חיים

בתלמוד (ב"מ פה, א) מופיע סיפור מופלא שמסייע בהבנת היחס שראוי שיהיה לנו כלפי בעלי חיים. רבי יהודה הנשיא, היה אחד מגדולי הדורות. מפעלו הגדול – עריכת המשנה – הוא היסוד ללימוד תורה שבעל פה. עליו גם נאמר שזכה לתורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ג – אין לחנך לצמחונות

לאחר שלמדנו כי מצד האידיאל הבראשיתי מן הראוי היה שבני האדם לא יאכלו חיות, עולה מאליה השאלה, האם ראוי לעודד אנשים להימנע מאכילת בשר מטעמי מוסר ומצפון? תשובה: כתב הרב קוק, שאף שלפי האידיאל השלם לא היה ראוי שנשחט בעלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ד – הנהגות חסידות באכילת בשר

בהלכות הקודמות למדנו שמלכתחילה על פי האידיאל הבראשיתי, אסור היה לאדם להרוג בעלי חיים כדי לאוכלם, כפי שמבואר בתלמוד (סנהדרין נט, ב). ורק לאחר חטא אדם הראשון, וחטא המבול, ירד העולם ממדרגתו, ובכלל זה גם החיות נעשו מגושמות יותר, חוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ה – מצוות שמבטאות רחמנות בעת שחיטת החיות

בכמה וכמה מצוות הדריכה אותנו התורה לנהוג כלפי בעלי החיים ברחמנות. ואף שמותר לנו כיום לאכול מבשרם, מכל מקום קבעה התורה כמה מצוות שיש בהן הוראה לנהוג כלפיהם ברחמים. שני טעמים עיקריים לכך, הראשון, לחנך אותנו להיות רחמנים, והשני, לרמז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ו – פריקת החמור – צער בעלי חיים דאורייתא

מצווה מן התורה לרחם על בעלי חיים ולא לצערם. כלומר, לא רק שאסור להיות אכזר כלפי בעלי חיים, אלא אף מצווה לרחם עליהם ולמנוע מהם צער. וכן נצטווינו, שאם נראה חמור שמחמת כובד המשא שעליו התמוטט ורובץ תחת משאו ללא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ז – לא תחסום – היחס לבהמות העבודה

מצווה מן התורה שלא למנוע מן הבהמה לאכול מן הדבר שתעבוד בו, שנאמר (דברים כה, ד): "לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ". אף שכתבה התורה שור, אין הכוונה למעט שאר מיני חיות, אלא רק לתת דוגמא לבהמה שעובדת עבורנו. לפיכך איסור "לֹא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ח – הזנת החיות

אחת ההלכות המבטאות בצורה ברורה את היחס הנכון על פי התורה כלפי בעלי חיים, היא ההלכה האוסרת על אדם שבבעלותו בעל חיים לאכול לפני שיתן לבעל החיים שלו את מזונו. וכן מובא במסכת גיטין (סב, א): "אמר רב יהודה אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ט – כללי צער בעלי חיים

כדי להבין את הכלל העקרוני של איסור צער בעלי חיים, יש להקדים שכעקרון צרכי האדם קודמים לצרכי בעלי החיים, וכמו שאמרו חז"ל (קידושין פב, א), שכל בעלי החיים נבראו כדי לשמש את האדם. בפועל, כאשר ישנה התנגשות בין צרכי האדם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

י – בעלי חיים מזיקים

אף שישנה מצווה מן התורה שלא לצער בעלי חיים, מכל מקום, פעמים שצרכי האדם מתנגשים בצרכי החיות, ואזי צרכי האדם גוברים. לכן אדם שרואה נחש או עקרב במקום-ישוב, מצווה עליו להורגו, כדי שלא ימית אדם. וכן הרואה אריה או זאב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יא – לצורך קל אין איסור לצער אבל ראוי להחמיר

בהלכות הקודמות למדנו על האיסור לצער בעלי חיים, אלא שצריך לדעת, שמותר להשתמש בבעלי חיים לדבר שיש ממנו תועלת גדולה לבני האדם. ולכן מותר להעמיס משאות על בהמות, ולהכותן מעט כדי שילכו למקום שבעליהן רוצה. שכן איסור צער בעלי חיים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יב – לצער לצורך פרנסה על ידי הרעבה או פיטום

בעניין איסור צער בעלי חיים, הועלתה בתקופה האחרונה שאלה מעניינת אודות תרנגולות מטילות. התרנגולות יכולות להטיל ביצים מהיותן בנות ששה חודשים ועד להיותן בנות עשרים חודש, ואז מגדלי התרנגולות מוכרים אותן לבשר. אבל ישנה שיטה המאפשרת להאריך את זמן הטלת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יג – המתת בעלי חיים חולים והמתה לצורך כלכלי

היחס לחיי בעלי החיים שונה בתכלית מהיחס לחיי אדם. שכן היחס לגבי חיי אדם הוא יחס של קדושה, שהאדם נברא בצלם אלוקים, והקב"ה נפח בו נשמת חיים, והטיל עליו את האחריות לתיקון העולם. ולכן כל רגע שהנשמה האלוקית שורה באדם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יד – ניסויים מדעיים בבעלי חיים

שאלה שעולה ומתעוררת מפעם לפעם היא, האם מותר לערוך ניסויים מדעיים בבעלי חיים, ניסויים שפעמים רבות גורמים סבל לאותם בעלי חיים? תשובה: הכלל הוא, שאיסור צער בעלי חיים חל כל זמן שאין התנגשות משמעותית בין צרכי האדם לצרכי בעלי החיים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

טו – היחס לחיות הפקר

כבר למדנו, שעל פי התורה, אדם מחויב לדאוג למזונם של בעלי החיים שברשותו, אלא שעדיין צריך לברר מהו היחס שצריך להיות לנו כלפי מיני החיות שבטבע, האם מוטלים עלינו חובות מוסריים כלפיהן, או שהואיל והן מתקיימות בכוחות עצמן בטבע, אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

טז – ציד ודיג

ישנם אנשים שלשם ספורט ושעשוע יוצאים לצוד חיות בר וציפורים, ונשאלת השאלה, האם על פי ההלכה דבר זה מותר או אסור. השיב הרב יחזקאל לנדא, שהיה רבה של פראג לפני כמאתים וחמישים שנה, בתשובותיו 'נודע-ביהודה' (ח"ב יו"ד י'), שאמנם מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יז – מופעי ראווה אכזריים

במספר ארצות נערכים מופעים של מלחמות שוורים, ואנשים רבים צופים בהם בהנאה, ועולה השאלה, מה יחסה של ההלכה למופעים אלו. תחילה יש לבאר שישנו איסור גמור להיות מטאדור, היינו לוחם שוורים. שכן אנשים אלו עוסקים ממש בעינוי בעלי חיים. תחילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יח – גידול חיות מחמד

שאלה שיש שמתלבטים בה, האם ראוי לאדם לגדל חיות מחמד בביתו? ובמיוחד שרוב חיות המחמד, כגון כלב, חתול, תוכי, הם מהמינים הטמאים (שאינם כשרים לאכילה)? תשובה: אף שאסרו חכמים על יהודי לעשות סחורה בחיות טמאות, שמא מתוך שיהיו מצויות בידו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יט – איסור סירוס בעלי חיים

מגמת הבריאה להוסיף חיים בעולם, וכן נאמר לאחר בריאת החיות והעופות (בראשית א, כב): "וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלוֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וּרְבוּ". כהמשך לזה אסרה התורה כל פעולת סירוס. היינו שלא נפגע באחד מאיברי ההולדה של אדם או בהמה, חיה ועוף. וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

א – גדרי המצווה

מקור המצווה בחומש דברים (כב, ו-ז): "כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֶפְרֹחִים אוֹ בֵיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים. שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - מצוות שילוח הקן | כתיבת תגובה

ב – טעמי המצווה

אחד מן התחומים המעניינים בלימוד התורה הוא הבנת טעמי המצוות. אדם שמבין את משמעותה של המצווה מזדהה עימה ורוצה לקיימה. וכך מוצאים אנו רבים מגדולי ישראל שעסקו בביאור טעמי המצוות. אך חובה להדגיש, שברור לגמרי שאין האדם מסוגל להבין את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - מצוות שילוח הקן | כתיבת תגובה

ג – האם מצווה לשלח את האם גם כשאין צורך בביצים

ישנה שאלה עקרונית במצוות שילוח הקן, האם זו מצווה שראוי להשתדל לקיימה, או שרק כאשר אדם חפץ בגוזלים או בביצים, והאם רובצת עליהם, אזי ישלח את האם ורק לאחר מכן יטול את הגוזלים או הביצים. נחלקו בשאלה זו גדולי ישראל. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - מצוות שילוח הקן | כתיבת תגובה

ד – קיום מצוות שילוח הקן למעשה

כפי שלמדנו, לדעת הרבה פוסקים, אדם שאינו צריך גוזלים או ביצים, אין שום מצווה שישלח את האם ויקח את הביצים או הגוזלים בחינם. אבל לדעת חכמי הקבלה, ראוי לחפש קן ציפור כדי לקיים בו לכל הפחות פעם אחת בחיים את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - מצוות שילוח הקן | כתיבת תגובה

א – איסור הרכבת אילן

כידוע הקב"ה ברא מיני אילנות שונים, מהם עצי פרי ומהם עצי סרק, ובין עצי הפרי ישנם עצים שונים, כתפוחים, תפוזים, שקדים ואפרסקים, וכל מין שונה מחבירו בטעם פירותיו ובצורת ענפיו ועליו. וכמובן שלכל עץ ועץ שברא הקב"ה בעולם ישנו תפקיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

ב – הרכבה והכלאה

ישנו הבדל משמעותי בין הרכבה להכלאה: בהרכבה לוקחים עץ שצומח באדמה, וחותכים אותו באופן מיוחד, והוא נקרא 'כנה', ועליו מחברים ענף מעץ אחר שנקרא 'רוכב', וחובשים את שני החלקים ביחד עד אשר הם מתאחים. וכך הם ממשיכים לצמוח, כאשר השורשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

ג – כללי איסורי כלאיים

כלאיים הוא ערבוב של שני מינים שונים ביחד. בחמישה דברים הקפידה התורה שלא נערב מינים שונים. ונפרטם בקיצור: כלאי זרעים, שלא לזרוע שני מיני זרעים שונים ביחד. כלאי הכרם, שלא לזרוע תבואה וירקות ליד גפנים. כלאי אילנות, שלא להרכיב מין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

ד – האם מותר לקיים עץ מורכב

שאלה מרכזית מאוד בדיני הרכבת האילן היא, האם מותר לקיים ולטפל בעץ מורכב. כבר למדנו שיש איסור להרכיב שני מיני עצים זה על זה, ועם זאת למדנו שאם עבר אדם על איסור הרכבה, הפירות שגדלו מהעץ המורכב מותרים באכילה, שכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

ה – האם מותר לגוי להרכיב אילנות ולהרביע בהמות

באיסור כלאי בהמה והרכבת האילן אנו רואים מגמה, לשמור על כל מין שברא הקב"ה בעולמו כפי צורת חייו הטבעית ולא לשנות את אורחותיו. אלא שישנה שאלה עקרונית בהלכה זו, האם האיסורים הללו חלים רק על בני ישראל, שאותם ציוותה התורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

ו – איסור כלאי בהמה

איסור כלאיים נוגע גם לבעלי חיים, שנאמר (ויקרא יט, יט): "אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ, בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם", ועניינו שלא לזווג זכר ונקבה של שני מינים שונים זה עם זה. ואף שנאמר 'בהמתך', הכוונה לכל מיני החי ובכללם הציפורים והמינים המצויים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

ז – מעמדו של הנולד מהרבעה

אף שישנו איסור להרביע שני מיני בהמות או חיות זה עם זה, מכל מקום אם נולד מהרבעה זו יצור כלאיים – מותר ליהנות ממנו. אם הוא נולד מזכר ונקבה שכשרים לאכילה, אזי אף הנולד מהם כשר לאכילה. ואם אחד מהוריו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

ח – איסור עבודה בשני בעלי חיים ממינים שונים

בנוסף לאיסור להרביע שני מינים זה על זה, אסרה התורה לעבוד בשני מינים שונים ביחד, כגון לחרוש בסיוע של שור וחמור ביחד, או לרתום את העגלה לסוס וחמור. שנאמר (דברים כב, י): "לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו". ונתנה התורה דוגמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה | כתיבת תגובה

א – היחס לעצי פרי

לפני שנתחיל לעסוק באיסור עקירת עצי פרי, ובפרטי ההלכות, מתי מותר ומתי אסור, יש להקדים תחילה שיחסה הכללי של התורה לעצי הפרי הוא יחס מיוחד במינו. נאמר בתורה (דברים כ, יט): "כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה". האדם ניזון מעץ הפרי, ויותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ב – האיסור לעקור עצי פרי

איסור עקירת עצי פרי נאמר בתורה כהוראה לחיילים, שגם כאשר הם צרים על עיר האויב, לא יעקרו ולא ישחיתו את עצי הפרי. וכך נאמר (דברים כ, יט-כ): "כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ, לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ג – מהו עץ פרי

למדנו שישנו איסור מן התורה לעקור עץ פרי, אלא שצריך לדעת שכל זה אמור לגבי עץ פרי שעדיין מניב פירות, אבל אם העץ הזדקן או חלה, עד שכמעט שאינו מניב פירות, פקע ממנו דין עץ מאכל ומותר לעוקרו. וקבעו חכמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ד – הסכנה הסגולית שבעקירת עץ פרי

מצד ההלכה, יש מקרים בהם מותר לעקור עצי פרי. לדוגמה, כשהעץ מזיק מאוד לאנשים, כגון ששורשיו הורסים את צנרת הביוב, או כאשר בגלל פירותיו מתמלא הבית בזבובים ויבחושים. וכן כאשר צריכים את מקומו של העץ כדי לבנות עליו בית, מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ה – לצורך מקומו

איסור עקירת עץ פרי נאמר בתורה בלשון השחתה, "לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ" (דברים כ, יט), ומזה למדו שכל זמן שהעקירה אינה נעשית לשם השחתה, אלא לשם תועלת חשובה ששווה הרבה יותר מהעץ, אין איסור לעקור את העץ, שכן אין זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ו – כשהעץ מזיק

לפעמים קורה שעץ פרי גורם לנזק, ואזי מותר על פי ההלכה לעוקרו. שכבר למדנו שכל האיסור לעקור עץ פרי הוא דווקא בדרך השחתה, שנאמר (דברים כ, יט): "לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ", אבל כאשר המטרה למנוע את הנזק הנגרם ממנו, אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ז – עקירה וקציצת ענפים לצורך מצווה

לצורך מצווה מותר לעקור עץ פרי. למשל, מותר לעקור עץ פרי לצורך הרחבת בית כנסת, ואף לדעת אלו שחוששים בדרך כלל להתיר עקירת עץ פרי מפני הסכנה הסגולית שבדבר, לצורך מצווה הקילו וכתבו שאין כל סכנה (שאלת יעב"ץ ח"א ע"ו). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ח – עקירת העץ ונטיעתו מחדש

למדנו שישנו איסור מן התורה לעקור עץ פרי, ורק לצורך גדול מותר לעקור. ולפי זה, אסור לעקור עצי פרי לשם סידור נוי הגינה. למשל, אדם שרוצה לסדר לעצמו רחבה של דשא לפני ביתו, אסור לו לעקור עצי פרי לשם כך. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

ט – תקנת חכמים שלא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל

בתקופת בית שני, שבה פרחה החקלאות בארץ ישראל, ראו חכמים כי התרבו המקרים שבהם עיזים וכבשים שיצאו למרעה, הזיקו לעצים ולשדות נזק כבד ומשמעותי. על כן נמנו וגמרו לקבוע תקנה שלא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. בהמה דקה הוא שם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

י – שמירה על תקנות חכמים

מסופר בתלמוד (ב"ק פ, א) סיפור מעניין ומאלף: מעשה בחסיד אחד שהיה חולה וגונח מליבו. שאלו לרופאים ואמרו: אין לו תקנה עד שיינק חלב רותח ישר מעטיני הבהמה, משחרית לשחרית. הביאו לו עז וקשרו אותה ברגלי מיטתו, כדי שלא תוכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

יא – גידול בהמה דקה בזמננו

במשך שנות הגלות, בזמן שהארץ היתה שוממה, בלא מטעים ובלא שדות של ירקות, הואיל ולא נשקפה סכנה מן הבהמות הדקות, בטל האיסור לגדל בהמות דקות. וכן פסק בעל ה'שולחן-ערוך', רבי יוסף קארו, שחי בארץ ישראל לפני יותר מארבע מאות שנה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ב - הלכות שמירת עצי פרי | כתיבת תגובה

א – האיסור הכללי

על פי התורה ישנו איסור כללי: "בל תשחית". ועניינו שלא להשחית דברים שיש בהם תועלת, בין אם הם דברי מאכל, בין שאר כלים או חומרי גלם. וכל השובר כלים או קורע בגדים או הורס בניין או סותם מעיין שלא לצורך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - בל תשחית | כתיבת תגובה

ב – לצורך מותר להשחית

אם ההשחתה נעשית לשם סיבה חשובה, אזי אין זו השחתה, והדבר מותר. למשל, ידוע המנהג שהחתן שובר כוס מתחת לחופה, כדי שגם בעת השמחה לא נשכח את הצער על חורבן בית המקדש, וכיוון שהדבר נעשה לשם תועלת חשובה של הזכרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - בל תשחית | כתיבת תגובה

ג – השחתת מאכלים וביזוים

כידוע ישנו איסור כללי שלא להשחית דבר מועיל. וככל שהדבר חשוב יותר, כך צריך להיזהר יותר שלא להשחיתו. שכן יסוד איסור 'בל-תשחית' נאמר לגבי הפירות, מזונו של אדם, שהוא הדבר הנחוץ ביותר לקיומו. אכן מוצאים אנו בדברי חכמים, אזהרות רבות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - בל תשחית | כתיבת תגובה