ארכיון הקטגוריה: ליקוטים ג

א – כיבוד הורים וכבוד שמים

[1]מצוות עשה מן התורה, שיכבד אדם את אביו ואת אמו, ויירא מהם, שנאמר (שמות כ, יב): "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ", וכן נאמר (ויקרא יט, ג): "אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ". ואמרו חכמינו זכרונם לברכה במסכת קידושין (ל, ב), שהשווה הכתוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ב – יחסי הורים ובנים חוליה בשרשרת הנצח

שתי מצוות מרכזיות ישנן בתורה ביחס להורים וביחס לבנים. האחת מצוות כיבוד הורים, שמפאת חשיבותה נזכרה בעשרת הדיברות. והשנייה, מצוות חינוך הבנים, שהיא בעצם חלק מרכזי ממצוות תלמוד תורה, שעליה אמרו חכמים שהיא שקולה כנגד כל המצוות כולן (עיין ירושלמי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ג – ארבע המצוות הקשורות לכיבוד הורים

ארבע מצוות מן התורה עוסקות ביחסי הילדים להוריהם, שתים מהן מצוות עשה, ושתים לא תעשה. ואלו הן: לכבד את ההורים, שנאמר (שמות כ, יב): "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ". ומשמעותה לסייע ולעזור להם בכל מה שהם צריכים. לירא מהם, שנאמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ד – כיבוד ומורא אב ואם

ההתנהגות הראויה ביחס להורים מורכבת משתי מצוות, האחת מורא, שנאמר (ויקרא יט, ג): "אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ", והשנייה כיבוד, שנאמר (שמות כ, יב): "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ". ושאלו רבותינו (קידושין לא, ב): איזהו מורא ואיזהו כיבוד? וענו: מורא, לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ה – ישיבה במקומם וקימה לפניהם

בכלל מצוות כיבוד הורים הוא לירא מפניהם, כלומר, להתייחס אליהם ביראת כבוד, שנאמר (ויקרא יט, ג): "אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ". ולכן צריכים הבנים להיזהר שלא לשבת במקום המיוחד לאב או לאם. דין זה אמור הן לגבי מקום המיוחד להם בשולחן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ו – לא לקרוא בשמם

מכלל מורא ההורים שלא לקרוא להם בשמם כדרך שקוראים להם חבריהם, אלא לפנות אליהם בשם 'אבא' ו'אמא'. ואף שלא בפניהם אסור להזכירם בשמם אלא בניהם ובנותיהם צריכים להזכירם תמיד בתואר 'אבא' ו'אמא'. וישנה שאלה, האם בנוסף לתואר אבא יכול לומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ז – האיסור להעיר הורים ישנים

בכלל מצוות כיבוד ומורא הורים שלא לגרום להם צער. בין הדברים העלולים לגרום צער רב לאדם הוא שמעירים אותו באמצע שנתו, ולכן צריכים הילדים להיזהר מאוד שלא לפגוע בשנתם של הוריהם. ידוע הסיפור המופלא על אותו גוי צדיק, ודמא בן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ח – כללי מצוות כיבוד

עיקר מצוות כיבוד ההורים הוא לשמשם ולסייע להם בכל מה שיצטרכו. למשל, הורים זקנים שצריכים סיוע באכילתם, מצווה לסייע להם באכילתם. ואם הם חולים וזקוקים לעזרה בעת שהם מתלבשים – יסייע להם. וכן הורים זקנים הזקוקים לסעד בהליכתם, כשהם צריכים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

ט – חובת הבן והבת

מפעם לפעם שומעים בנים המתרעמים על מוסדות המדינה שאינם מסייעים מספיק להוריהם הזקנים, הקצבה קטנה מדאי, אין מספיק בתי חולים סיעודיים וכיוצא בזה. אך צריך לזכור שמצוות כיבוד הורים מוטלת על הבנים. וגם כשמדינת ישראל תהיה עשירה ותוכל לסייע לכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

י – האם אפשר לכוף את הבנים לכבד את הוריהם

לעיתים מתעוררת שאלה בדיני כיבוד הורים: מה הדין כאשר ישנו בן עשיר שהוריו עניים ואין להם כסף לקיום, אך בנם העשיר מתנכר להם בכל מיני טענות ותואנות, האם על פי ההלכה בית הדין יכול להתערב ולכוף את הבן לפרנסם או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

יא – יחס

כדי לקיים את מצוות כיבוד אב ואם, חשוב מאוד לשים לב לדרך שבה מקיימים את המצווה. קורה לפעמים שלהורים זקנים אין ממה להתפרנס, והם זקוקים לעזרה, וכפי שלמדנו על בניהם מוטלת האחריות לפרנסם בכבוד, להחזיר להם ולו במעט את מה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

יב – מצווה לגור בקרבת ההורים

בכלל מצוות כיבוד הורים ישנה מצווה שאדם יגור בקרבת מקום מגורי הוריו, כדי שיוכל לבוא ולסייע להם בכל מה שיצטרכו. אבל אם יגור במקום רחוק, לא יוכלו לפנות אליו בבקשת עזרה, ונמצא שמנע את עצמו ממצוות כיבוד הורים. אבל לצורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

יג – כיבוד הורים ושמירת מצוות

נאמר בתורה (ויקרא יט, ג): "אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ". מכאן, שאם אמרו לו הוריו: חלל את השבת, אל ישמע בקול הוריו, ולא יחלל את השבת. שהרי גם הבן וגם ההורים מצווים בכבוד המקום (יבמות ה, ב). ומכאן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

יד – האם מותר לקנות סיגריות לאב

שאלה: כיצד צריך לנהוג בן שאביו מבקש ממנו לקנות עבורו קופסת סיגריות, האם מותר לו לקנות עבורו סיגריות או אסור? מצד אחד למדנו (פניני הלכה ליקוטים ח"ב ט, ח) שיש איסור מן התורה לעשן סיגריות, משום שזה מזיק לבריאות, ואסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

טו – הורים שמתנגדים לנישואים

לעיתים נוצרות בעיות קשות מאוד סביב חתונת הבן. הבן בחר לו את בת זוגו, וחושב שתכונותיה של בחירת ליבו מתאימות לאופיו ולשאיפותיו, וכן דעת הבחורה. אולם ההורים מתנגדים, ולדעתם הבחירה אינה מוצלחת. לעיתים ההורים כל כך תקיפים בהתנגדותם, עד שהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

טז – באיזה נושאים חייבים לשמוע בקול ההורים?

ענף ממצוות כיבוד הורים הוא שלא לסתור את דבריהם, היינו שלא לומר לאביו או לאימו בדרך של התנצחות "אתם טועים!". אבל מותר להתדיין עמם בדרך כבוד. וכן מצווה לשמוע בקולם ולמלא את רצונם, אלא שאין זו חובה, ואם השמיעה בקולם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

יז – אב רשע

לעיתים מתעוררת שאלה, האם גם כשהאב רשע ובעל עברות, מחויב הבן לכבדו ולירא מפניו, או שהואיל והאב השחית כל כך את מידותיו, נפטר הבן מהחיוב לכבדו? נחלקו בזה הפוסקים (שו"ע יו"ד רמ, יח). לדעת בעל ה'שולחן-ערוך', רבי יוסף קארו, אפילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

יח – עד היכן כיבוד הורים

בהלכות מצוות כבוד אב ואם, יש לשאול, עד היכן מגיע מורא וכיבוד הורים? כלומר, האם בכל מקרה צריך הבן לשתוק ולא לפגוע בהוריו, או שיש מקרים שבהם ההורים מביישים כל כך את הבן, עד שמותר לו להשיב להם כגמולם ולפגוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

יט – מי שנטרפה דעת הוריו

אחת השאלות העצובות ביחס לכיבוד הורים היא, מה יעשה אדם שדעת הוריו נשתבשה עליהם, כיצד ינהג עימם? תשובה: אף על פי שנטרפה דעתם, לא יבזה אותם, וישתדל לנהוג עמם באהבה ובכבוד כפי דעתם, עד שירוחם עליהם מן השמיים. ואם השתגעו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

כ – יחס ההורים לבנים

אף שמצוות כיבוד הורים חשובה עד מאוד, מכל מקום כתב ה'שולחן-ערוך' (יו"ד רמ, יט): "אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו עמהם, שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויעלים עיניו מהם, שהאב שמחל על כבודו – כבודו מחול". אולי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

כא – איסור הכאה והאם מותר לבן לתת זריקה לאביו

לעיתים אנו שומעים על מקרים מזעזעים של בנים המכים את הוריהם. כדי להסביר עד כמה הדבר חמור, יש להזכיר שוב את מה שכבר למדנו, שציוותה התורה שלא להכות אדם מישראל (מצווה תקצ"ה בספר החינוך). ועוד הוסיפו חכמים ואמרו שכל המגביה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

כב – ילדים מאומצים

מצוות כיבוד הורים חלה על כל בן או בת כלפי הוריהם הביולוגיים. ואף אם ההורים הזניחו את ילדיהם ומסרום לאימוץ, אם ידועה לילדים זהות הוריהם, מצווה מן התורה שיכבדום. ואין לבן לומר: הרי ההורים לא טיפלו בי כלל ומדוע שאכבדם. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

כג – יחס הגר להוריו הביולוגיים

גר שנתגייר, כיוון שנהפך ליהודי הרי הוא כקטן שנולד, וכל קשריו עם בני משפחתו לשעבר נתבטלו. לפיכך, מדין מצוות 'כיבוד-הורים' אינו חייב לכבד את הוריו הביולוגיים. אבל אסור לו לבזותם, וקל וחומר שאסור לו להכותם או לקללם (שו"ע יו"ד רמא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

כד – סבא וסבתא

מצווה על כל אדם לכבד את סבו וסבתו, בין מצד אביו בין מצד אימו. שכן בני בנים נחשבים כבנים, ועוד שמכלל כבוד האב וכבוד האם שיכבדו גם את הוריהם. אלא שחייבים בכבוד ההורים יותר מאשר בכבוד הסבים והסבתות. לדעת רוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

כה – אשת אביו ואחים גדולים

חייב אדם לכבד את אשת אביו למרות שאינה אימו, וכן חייב אדם לכבד את אחיו הגדולים. שנאמר (שמות כ, יב): "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ", ולמדו חכמים שהמילה 'את' באה לרבות שלא רק את ההורים צריך לכבד, אלא אף את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - כיבוד הורים | כתיבת תגובה

א – מצוות פריה ורביה

כפי שידוע, המצווה הראשונה שנכתבה בתורה היא מצוות פרו ורבו, שנאמר בפרשת בראשית (א, כח): "וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלוֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלוֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ, וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבְכָל חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל הָאָרֶץ". ועוד נאמר בפרשת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ב -ערכה המרכזי של המצווה

כבר הזכרנו שמצוות פריה ורביה היא המצווה הראשונה שנזכרה בתורה, ומכך אפשר ללמוד על חשיבותה של המצווה. בתלמוד במסכת ברכות (י, א) מובא מעשה המביע בצורה חריפה מאוד את הערך המרכזי שיש למצוות פרו ורבו על פי התורה, ושכל מי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ג – מצווה להרבות ילדים

אמנם מצד חיוב המצווה 'פרו ורבו', מי שיש לו בן ובת – קיים את המצווה, ובתנאי שגם הם יולידו בן ובת. אבל אמרו חכמים שככל שהאדם מוליד יותר ילדים כך הוא מקיים את המצווה בהידור גדול יותר, שזהו רצונו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ד – ערך החיים הזוגיים

כשעוסקים בענייני החתונה ובמצוות הנישואין, חייבים להקדים ולומר, שעל פי השקפת התורה, אדם שאינו נשוי, אינו נקרא כלל אדם, הוא נקרא 'חצי אדם'. וזהו שאמר רבי אלעזר (יבמות סג, א): "כל אדם שאין לו אשה אינו אדם, שנאמר (בראשית ה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ה – מכירת ספר תורה לצורך נישואין

כלל נקוט בידינו, ספר תורה לא מוכרים. היחס לספר התורה הוא כאל בבת עינינו, ועל כן אין למוכרו. אך ישנן שתי מצוות שמפני חשיבותן הרבה, אם אין אפשרות לקיימן ללא מכירת ספר התורה, מותר למכור את ספר התורה ולהשתמש בכסף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ו – גיל הנישואין

שאלת גיל הנישואין היא שאלה מסובכת. בעצם היינו צריכים לומר לכאורה, שכשם שבכל המצוות אדם מתחייב מגיל בר המצווה, כך גם במצוות הנישואין. אלא שמצד שני, ודאי שאדם לא יכול להתחתן לפני שהוא מגובש בדעתו ואישיותו, כדי שיוכל לקיים במלוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ז – מצווה על ההורים לחתן את ילדיהם

אמרו חכמים (קידושין ל, ב) שמצווה על ההורים לחתן את ילדיהם, כלומר לדאוג ולעזור לנישואי בניהם, שנאמר (ירמיה כט, ו): "קְחוּ נָשִׁים וְהוֹלִידוּ בָּנִים וּבָנוֹת, וּקְחוּ לִבְנֵיכֶם נָשִׁים וְאֶת בְּנוֹתֵיכֶם תְּנוּ לַאֲנָשִׁים וְתֵלַדְנָה בָּנִים וּבָנוֹת". כלומר, מצוות פרו ורבו אינה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ח – ענייני ממון

מובא בתלמוד במסכת קידושין (ע, א): אמר רבה בר רב אדא אמר רב: כל הנושא אשה לשם ממון, יהיו לו בנים שאינם הגונים. והעניין הוא, שהחתונה צריכה להיות מבוססת על האהבה שבין בני הזוג, ולא על שום סיבה חיצונית אחרת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

ט – התערבות ההורים בבחירת בני-זוג

לא תמיד תפקידם של ההורים קל, מצד אחד הם צריכים לדאוג ולעזור לילדיהם להתחתן, ומצד שני, ההחלטה עצמה עם מי להתחתן – אינה בידם. אכן לעיתים נוצרות בעיות קשות סביב חתונת הבן. הבן בחר לו את בת זוגו, וחושב שתכונותיה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

י – מצוות הכנסת כלה

הזכרנו את המצווה שההורים יסייעו לבנם או לבתם להתחתן, אך השאלה היא, מה יהיה על היתומים או העניים שאין ברשותם אמצעים מספיקים כדי להתחתן, האם מצבם הקשה הוא עניינם הפרטי בלבד או שהחברה כולה צריכה לדאוג להם? התשובה לכך חד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

יא – האם יכולה הצעירה להתחתן לפני הבכירה?

רבים משתדלים שלא לחתן אח צעיר לפני האח המבוגר, ובמיוחד מקפידים שלא לחתן אחות צעירה לפני האחות הבכירה. ואכן כמה מן הראשונים, כמו הרשב"ם והרא"ש הזכירו עניין זה בהקשר לנישואי בנות צלפחד שהתחתנו לפי סדר גילן. אך בדרך כלל מבססים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

יב – יציאה מן הארץ לצורך נישואין

ערך הנישואין גדול כל כך על פי התורה, עד שהתירו חכמים אפילו לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי לשאת אשה. כמובן שמלכתחילה עדיף למצוא אשה מבנות הארץ ולא לצאת לחוץ לארץ, אך אם נראה לחתן שכאן בארץ הוא לא יוכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

יג – רגש ושכל בבחירת בן הזוג

לאחר שעסקנו בכמה צדדים של הנישואין, ראוי עתה לברר, איך על פי הדרכות חז"ל יש לבחור את בן הזוג. ההחלטה עם מי להינשא מורכבת משני חלקים עיקריים, שכל ורגש. ברור שאם רק השכל אומר שכדאי להתחתן, אך הרגש מסרב מאחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

יד – בחינת מידותיו של בן הזוג

מובא ב'שולחן-ערוך' (אה"ע ב, ב), שבאופן עקרוני כל המשפחות היהודיות מוחזקות ככשרות, ואין אנו חוששים שמא נתערבו בהן גויים, ולכן אפשר להתחתן עימהן לכתחילה ללא שום בדיקה. דרך אגב, לגבי ילדים מאומצים הדין שונה במקצת. בדרך כלל מספיק עד אחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

טו – יחס הגילים בין בני הזוג

בהקשר לגיל החתן והכלה, כתב ה'שולחן-ערוך' (שו"ע אה"ע ב, ט): "לא ישא בחור זקנה ולא זקן ילדה". כלומר, ברור שאם ישנו הפרש מסוים בין גיל החתן לגילה של הכלה, אין זה מעכב, אלא רק במקרה שההבדל הוא גדול מאוד – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

טז – נישואים בין קרובי משפחה ובני העדה

אמרו חכמינו ז"ל (ירושלמי קידושין ד, ד) "שיהא אדם דבק בשבטו ומשפחתו", כי על ידי שנושא אשה מבנות משפחתו, האהבה והנאמנות ביניהם גדולה יותר. וכן מובא במסכת יבמות (סב, ב): "…הנושא את בת אחותו… עליו הכתוב אומר (ישעיה נח, ט): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

יז – נישואין עם גרושה או אלמנה

כתב ה'שולחן-ערוך' (אה"ע ב, י): "לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה". במילים אחרות, כשאדם בוחר לו את בת זוגו, הוא צריך לדעת שבחירה זו היא לכל החיים. כמובן שאם תתעוררנה בעיות קשות ולא צפויות מותר ואף מצווה להתגרש, אך מלכתחילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

יח – נישואין עם אלמנה

יש מהחכמים שאמרו, שאף שמצד הדין מותר לשאת אלמנה שלושה חודשים לאחר פטירת בעלה, מכל מקום המליצו שלא לשאתה, וטעמם, שעל פי הקבלה יכולה להיות הקפדה מצד נפש הנפטר כנגד הנושא את אלמנתו, והקפדה זו עלולה לגרום לסכנה לחתן או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

יט – השדכן

מסופר בתלמוד (תענית כו, ב), שלא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולין, ומחוללות בכרמים, והבחורים והבחורות היו נפגשים שם כדי למצוא את בן זוגם. אולם כנראה שלא כולם היו מוצאים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ב - לקראת נישואין | כתיבת תגובה

א – נישואין מהם

מושג הנישואין על כל המשמעויות ההלכתיות והרוחניות שלו, הוא מושג שהתחדש על ידי התורה. לפני מתן תורה, הנוהג היה, שאם איש ואשה נפגשו ברחוב, ומצא חן בעיניהם לחיות ביחד, היו יכולים להיכנס לבית משותף ולהתחיל לחיות חיי אישות ללא שום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה