ארכיון הקטגוריה: ח – פדיון בכורות

א – טעם למצווה

כדי להבין מעט את טעם מצוות פדיון בכורות, כדאי להקדים, שבכל דבר ראשוני, בראשיתי, מתגלה יותר יד ה'. אמנם, מי שיודע לשאת את עיניו ולראות, רואה מיד מי ברא את כל אלה. אלא שאצל רובנו, ההרגל לראות שוב ושוב את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ב – מצוות הפדיון נדירה

אדם שנולד לו בן בכור, לאחר שלושים יום, צריך לפדות אותו, על ידי שיתן שווי של חמישה שקלים בשקל הקודש לכהן. חשוב לציין שמצוות פדיון בכורות היא אחת המצוות הנדירות, ולא לכל אדם מזדמנת מצווה זו. ראשית, משום שכל מי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ג – בכמה פודים

כמה כסף צריך לתת לכהן כדי לפדות את הבן? אמרה התורה (במדבר יח, טז): "וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף, חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, עֶשְׂרִים גֵּרָה הוּא". ומשקל הכסף הטהור שהיה בחמישה שקלים בזמן התורה, הוא תשעים וששה גרם וחמש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ד – סדר הפדיון ומשמעותו

כך הוא סדר פדיון בכורות. לאחר תחילת הסעודה, נותן האב את בנו הבכור לכהן, והכהן פונה אל האב בשאלה: מה אתה רוצה יותר, את בנך בכורך או חמישה סלעים שאתה חייב לתת כדי לפדותו? ועונה לו האב: את בני בכורי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ה – פטר רחם

שני דינים עיקריים נאמרו לגבי בכור, האחד – שצריך לפדותו מהכהן, והשני – שהוא יורש כפליים מאחיו. אולם ישנו הבדל בהגדרת הבכור בין שני הדינים. יתכן שיהיה ילד שייחשב בכור לגבי דין אחד, ולא בכור לגבי הדין השני. והסיבה לכך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ו – בכור לאחר הפלה

לעיתים נולד למשפחה בן זכר בכור, וכל הקרובים והידידים מצפים שעוד מעט יזמינו אותם לסעודת פדיון בכורות, אבל עובר חודש וההזמנה לא מגיעה. בדרך כלל הסיבה לכך היא שהיתה לפני כן הפלה, ואם כן הבן שנולד אחר כך איננו בכור. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ז – מועד הפדיון

נאמר בתורה (במדבר יח, טז): "וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה", כלומר את הפדיון צריך לערוך לאחר שימלאו לבן חודש ימים. ומאחר שסתם חודש הוא שלושים יום, רק לאחר שיעברו על הבכור שלושים יום, והוא יגיע ליומו השלושים ואחד – אפשר יהיה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ח – סעודת מצווה ופדיון בלילה

יש מצווה לקיים סעודה בעת פדיון-הבן. ונוהגים ליטול ידיים תחילה, לבצוע על הלחם ולאכול ממנו מעט, ולאחר מכן לקיים את הפדיון. וכתב בספר 'תרומת-הדשן', שהטעם לקיום הסעודה הוא כדי לפרסם ברבים את מעשה הפדיון. ואפשר להוסיף עוד, שבסעודה זו מפרסמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ט – האם הכהן יחזיר את הכסף

מסופר בתלמוד (בכורות נא, ב) על רבי טרפון שהיה כהן, וכשהיו נותנים לו כסף פדיון בכורות, היה נוהג להחזיר לאחר מכן את הכסף לאבי הבן. וכנראה שנהג כך בעיקר כלפי הורים עניים (ערוה"ש יו"ד שה, ל). וכן נהג גם רבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

י – משמעות הכהונה ודין בכור הנולד לבת כהן או לוי

מתחילה היו צריכים להיות כל הבכורים כהנים. ויש בכך רעיון גדול, כי באופן הזה בכל משפחה יהיה אדם שמיועד לעניינים שבקדושה, וכך כל העם כולו, על כל משפחותיו, יהיה קשור באופן חזק ושלם יותר לעבודת ה' ולענייני הרוח, באשר לכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

יא – פדיון בכורות כשאין אב

לעיתים, כשאין אב, מתעוררת שאלה גדולה, איך יפדו את הבן. ויש לכך כמה דוגמאות: למשל, כשהאב נפטר לפני הולדת בנו. ומקרה נוסף, כאשר גויה מעוברת שזהו הריונה הראשון מתגיירת, ויולדת את בנה בכורה לאחר הגיור, כשהיא יהודיה. שאז למרות שאבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - פדיון בכורות | כתיבת תגובה