ארכיון הקטגוריה: ט – צער בעלי חיים

א – היחס לבעלי חיים

אחד מן הנושאים שחשוב לברר מבחינה מוסרית, מהו היחס הראוי על פי התורה כלפי בעלי חיים. לשם כך נקדיש סדרה של הלכות, ותחילה נבאר את הכלל. היסוד הוא שיש להתייחס אל בעלי החיים ברחמנות ובהגינות, וישנו איסור מן התורה לצער … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ב – רחמנות על בעלי חיים

בתלמוד (ב"מ פה, א) מופיע סיפור מופלא שמסייע בהבנת היחס שראוי שיהיה לנו כלפי בעלי חיים. רבי יהודה הנשיא, היה אחד מגדולי הדורות. מפעלו הגדול – עריכת המשנה – הוא היסוד ללימוד תורה שבעל פה. עליו גם נאמר שזכה לתורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ג – אין לחנך לצמחונות

לאחר שלמדנו כי מצד האידיאל הבראשיתי מן הראוי היה שבני האדם לא יאכלו חיות, עולה מאליה השאלה, האם ראוי לעודד אנשים להימנע מאכילת בשר מטעמי מוסר ומצפון? תשובה: כתב הרב קוק, שאף שלפי האידיאל השלם לא היה ראוי שנשחט בעלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ד – הנהגות חסידות באכילת בשר

בהלכות הקודמות למדנו שמלכתחילה על פי האידיאל הבראשיתי, אסור היה לאדם להרוג בעלי חיים כדי לאוכלם, כפי שמבואר בתלמוד (סנהדרין נט, ב). ורק לאחר חטא אדם הראשון, וחטא המבול, ירד העולם ממדרגתו, ובכלל זה גם החיות נעשו מגושמות יותר, חוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ה – מצוות שמבטאות רחמנות בעת שחיטת החיות

בכמה וכמה מצוות הדריכה אותנו התורה לנהוג כלפי בעלי החיים ברחמנות. ואף שמותר לנו כיום לאכול מבשרם, מכל מקום קבעה התורה כמה מצוות שיש בהן הוראה לנהוג כלפיהם ברחמים. שני טעמים עיקריים לכך, הראשון, לחנך אותנו להיות רחמנים, והשני, לרמז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ו – פריקת החמור – צער בעלי חיים דאורייתא

מצווה מן התורה לרחם על בעלי חיים ולא לצערם. כלומר, לא רק שאסור להיות אכזר כלפי בעלי חיים, אלא אף מצווה לרחם עליהם ולמנוע מהם צער. וכן נצטווינו, שאם נראה חמור שמחמת כובד המשא שעליו התמוטט ורובץ תחת משאו ללא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ז – לא תחסום – היחס לבהמות העבודה

מצווה מן התורה שלא למנוע מן הבהמה לאכול מן הדבר שתעבוד בו, שנאמר (דברים כה, ד): "לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ". אף שכתבה התורה שור, אין הכוונה למעט שאר מיני חיות, אלא רק לתת דוגמא לבהמה שעובדת עבורנו. לפיכך איסור "לֹא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ח – הזנת החיות

אחת ההלכות המבטאות בצורה ברורה את היחס הנכון על פי התורה כלפי בעלי חיים, היא ההלכה האוסרת על אדם שבבעלותו בעל חיים לאכול לפני שיתן לבעל החיים שלו את מזונו. וכן מובא במסכת גיטין (סב, א): "אמר רב יהודה אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ט – כללי צער בעלי חיים

כדי להבין את הכלל העקרוני של איסור צער בעלי חיים, יש להקדים שכעקרון צרכי האדם קודמים לצרכי בעלי החיים, וכמו שאמרו חז"ל (קידושין פב, א), שכל בעלי החיים נבראו כדי לשמש את האדם. בפועל, כאשר ישנה התנגשות בין צרכי האדם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

י – בעלי חיים מזיקים

אף שישנה מצווה מן התורה שלא לצער בעלי חיים, מכל מקום, פעמים שצרכי האדם מתנגשים בצרכי החיות, ואזי צרכי האדם גוברים. לכן אדם שרואה נחש או עקרב במקום-ישוב, מצווה עליו להורגו, כדי שלא ימית אדם. וכן הרואה אריה או זאב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יא – לצורך קל אין איסור לצער אבל ראוי להחמיר

בהלכות הקודמות למדנו על האיסור לצער בעלי חיים, אלא שצריך לדעת, שמותר להשתמש בבעלי חיים לדבר שיש ממנו תועלת גדולה לבני האדם. ולכן מותר להעמיס משאות על בהמות, ולהכותן מעט כדי שילכו למקום שבעליהן רוצה. שכן איסור צער בעלי חיים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יב – לצער לצורך פרנסה על ידי הרעבה או פיטום

בעניין איסור צער בעלי חיים, הועלתה בתקופה האחרונה שאלה מעניינת אודות תרנגולות מטילות. התרנגולות יכולות להטיל ביצים מהיותן בנות ששה חודשים ועד להיותן בנות עשרים חודש, ואז מגדלי התרנגולות מוכרים אותן לבשר. אבל ישנה שיטה המאפשרת להאריך את זמן הטלת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יג – המתת בעלי חיים חולים והמתה לצורך כלכלי

היחס לחיי בעלי החיים שונה בתכלית מהיחס לחיי אדם. שכן היחס לגבי חיי אדם הוא יחס של קדושה, שהאדם נברא בצלם אלוקים, והקב"ה נפח בו נשמת חיים, והטיל עליו את האחריות לתיקון העולם. ולכן כל רגע שהנשמה האלוקית שורה באדם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יד – ניסויים מדעיים בבעלי חיים

שאלה שעולה ומתעוררת מפעם לפעם היא, האם מותר לערוך ניסויים מדעיים בבעלי חיים, ניסויים שפעמים רבות גורמים סבל לאותם בעלי חיים? תשובה: הכלל הוא, שאיסור צער בעלי חיים חל כל זמן שאין התנגשות משמעותית בין צרכי האדם לצרכי בעלי החיים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

טו – היחס לחיות הפקר

כבר למדנו, שעל פי התורה, אדם מחויב לדאוג למזונם של בעלי החיים שברשותו, אלא שעדיין צריך לברר מהו היחס שצריך להיות לנו כלפי מיני החיות שבטבע, האם מוטלים עלינו חובות מוסריים כלפיהן, או שהואיל והן מתקיימות בכוחות עצמן בטבע, אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

טז – ציד ודיג

ישנם אנשים שלשם ספורט ושעשוע יוצאים לצוד חיות בר וציפורים, ונשאלת השאלה, האם על פי ההלכה דבר זה מותר או אסור. השיב הרב יחזקאל לנדא, שהיה רבה של פראג לפני כמאתים וחמישים שנה, בתשובותיו 'נודע-ביהודה' (ח"ב יו"ד י'), שאמנם מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יז – מופעי ראווה אכזריים

במספר ארצות נערכים מופעים של מלחמות שוורים, ואנשים רבים צופים בהם בהנאה, ועולה השאלה, מה יחסה של ההלכה למופעים אלו. תחילה יש לבאר שישנו איסור גמור להיות מטאדור, היינו לוחם שוורים. שכן אנשים אלו עוסקים ממש בעינוי בעלי חיים. תחילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יח – גידול חיות מחמד

שאלה שיש שמתלבטים בה, האם ראוי לאדם לגדל חיות מחמד בביתו? ובמיוחד שרוב חיות המחמד, כגון כלב, חתול, תוכי, הם מהמינים הטמאים (שאינם כשרים לאכילה)? תשובה: אף שאסרו חכמים על יהודי לעשות סחורה בחיות טמאות, שמא מתוך שיהיו מצויות בידו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

יט – איסור סירוס בעלי חיים

מגמת הבריאה להוסיף חיים בעולם, וכן נאמר לאחר בריאת החיות והעופות (בראשית א, כב): "וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלוֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וּרְבוּ". כהמשך לזה אסרה התורה כל פעולת סירוס. היינו שלא נפגע באחד מאיברי ההולדה של אדם או בהמה, חיה ועוף. וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה