ארכיון הקטגוריה: ט – צער בעלי חיים

א – היחס לבעלי חיים

אחד מן הנושאים שחשוב לברר מבחינה מוסרית, מהו היחס הראוי על פי התורה כלפי בעלי חיים. לשם כך נקדיש סדרה של הלכות, ותחילה נבאר את הכלל. היסוד הוא שיש להתייחס אל בעלי החיים ברחמנות ובהגינות, וישנו איסור מן התורה לצער … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ב – רחמנות על בעלי חיים

בתלמוד (ב"מ פה, א) מופיע סיפור מופלא שמסייע בהבנת היחס שראוי שיהיה לנו כלפי בעלי חיים. רבי יהודה הנשיא, היה אחד מגדולי הדורות. מפעלו הגדול – עריכת המשנה – הוא היסוד ללימוד תורה שבעל פה. עליו גם נאמר שזכה לתורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ג – אין לחנך לצמחונות

לאחר שלמדנו כי מצד האידיאל הבראשיתי מן הראוי היה שבני האדם לא יאכלו חיות, עולה מאליה השאלה, האם ראוי לעודד אנשים להימנע מאכילת בשר מטעמי מוסר ומצפון? תשובה: כתב הרב קוק, שאף שלפי האידיאל השלם לא היה ראוי שנשחט בעלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ד – הנהגות חסידות באכילת בשר

בהלכות הקודמות למדנו שמלכתחילה על פי האידיאל הבראשיתי, אסור היה לאדם להרוג בעלי חיים כדי לאוכלם, כפי שמבואר בתלמוד (סנהדרין נט, ב). ורק לאחר חטא אדם הראשון, וחטא המבול, ירד העולם ממדרגתו, ובכלל זה גם החיות נעשו מגושמות יותר, חוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ה – מצוות שמבטאות רחמנות בעת שחיטת החיות

בכמה וכמה מצוות הדריכה אותנו התורה לנהוג כלפי בעלי החיים ברחמנות. ואף שמותר לנו כיום לאכול מבשרם, מכל מקום קבעה התורה כמה מצוות שיש בהן הוראה לנהוג כלפיהם ברחמים. שני טעמים עיקריים לכך, הראשון, לחנך אותנו להיות רחמנים, והשני, לרמז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ו – פריקת החמור – צער בעלי חיים דאורייתא

מצווה מן התורה לרחם על בעלי חיים ולא לצערם. כלומר, לא רק שאסור להיות אכזר כלפי בעלי חיים, אלא אף מצווה לרחם עליהם ולמנוע מהם צער. וכן נצטווינו, שאם נראה חמור שמחמת כובד המשא שעליו התמוטט ורובץ תחת משאו ללא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ז – לא תחסום – היחס לבהמות העבודה

מצווה מן התורה שלא למנוע מן הבהמה לאכול מן הדבר שתעבוד בו, שנאמר (דברים כה, ד): "לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ". אף שכתבה התורה שור, אין הכוונה למעט שאר מיני חיות, אלא רק לתת דוגמא לבהמה שעובדת עבורנו. לפיכך איסור "לֹא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ח – הזנת החיות

אחת ההלכות המבטאות בצורה ברורה את היחס הנכון על פי התורה כלפי בעלי חיים, היא ההלכה האוסרת על אדם שבבעלותו בעל חיים לאכול לפני שיתן לבעל החיים שלו את מזונו. וכן מובא במסכת גיטין (סב, א): "אמר רב יהודה אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

ט – כללי צער בעלי חיים

כדי להבין את הכלל העקרוני של איסור צער בעלי חיים, יש להקדים שכעקרון צרכי האדם קודמים לצרכי בעלי החיים, וכמו שאמרו חז"ל (קידושין פב, א), שכל בעלי החיים נבראו כדי לשמש את האדם. בפועל, כאשר ישנה התנגשות בין צרכי האדם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה

י – בעלי חיים מזיקים

אף שישנה מצווה מן התורה שלא לצער בעלי חיים, מכל מקום, פעמים שצרכי האדם מתנגשים בצרכי החיות, ואזי צרכי האדם גוברים. לכן אדם שרואה נחש או עקרב במקום-ישוב, מצווה עליו להורגו, כדי שלא ימית אדם. וכן הרואה אריה או זאב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - צער בעלי חיים | כתיבת תגובה