ארכיון הקטגוריה: י"ג – בל תשחית

א – האיסור הכללי

על פי התורה ישנו איסור כללי: "בל תשחית". ועניינו שלא להשחית דברים שיש בהם תועלת, בין אם הם דברי מאכל, בין שאר כלים או חומרי גלם. וכל השובר כלים או קורע בגדים או הורס בניין או סותם מעיין שלא לצורך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - בל תשחית | כתיבת תגובה

ב – לצורך מותר להשחית

אם ההשחתה נעשית לשם סיבה חשובה, אזי אין זו השחתה, והדבר מותר. למשל, ידוע המנהג שהחתן שובר כוס מתחת לחופה, כדי שגם בעת השמחה לא נשכח את הצער על חורבן בית המקדש, וכיוון שהדבר נעשה לשם תועלת חשובה של הזכרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - בל תשחית | כתיבת תגובה

ג – השחתת מאכלים וביזוים

כידוע ישנו איסור כללי שלא להשחית דבר מועיל. וככל שהדבר חשוב יותר, כך צריך להיזהר יותר שלא להשחיתו. שכן יסוד איסור 'בל-תשחית' נאמר לגבי הפירות, מזונו של אדם, שהוא הדבר הנחוץ ביותר לקיומו. אכן מוצאים אנו בדברי חכמים, אזהרות רבות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - בל תשחית | כתיבת תגובה

ה – שמירת הצומח

איסור בל תשחית נאמר על דברים שיש בהם תועלת. ולכן אסור לעקור עץ-פרי, ורק לצורך גדול מותר לעוקרו. והעוקר שלא לצורך עובר על איסור תורה שעונשו מלקות. אבל עץ שאינו נותן פירות נקרא עץ סרק, ומותר לעוקרו אף שלא לצורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - בל תשחית | כתיבת תגובה