ארכיון הקטגוריה: י"ד – הלכות תולעים

א – חומרת האיסור

ישנם סוגים שונים של מאכלים שהתורה אסרה עלינו, כמו למשל אכילת חיות טמאות כחזיר וגמל, אכילת בהמה שלא נשחטה כדין, או אכילת בשר בחלב. אולם מבחינות רבות, האיסור החמור ביותר בין כל איסורי המאכלות, הוא איסור אכילת השרצים, תולעים וחרקים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ב – איסור תורה בפחות מכזית

עוד צד של חומרה יש באיסור אכילת שרצים. לגבי כל האיסורים שבתורה ישנו כלל, שרק על אכילה של שיעור השווה לכזית חייבים מלקות. כלומר ודאי שאסור לאכול אפילו חתיכה קטנטנה של חזיר או גמל, אבל את עונש המלקות קבעה התורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ג – אינו בטל

חומרה מיוחדת ישנה באיסור אכילת שרצים ורמשים. שלגבי רוב המאכלים האסורים באכילה, אם נתערבב האיסור במאכל של היתר, כל זמן שהאוכל המותר מרובה ממנו פי שישים, האיסור בטל ומותר לאכול את כל התערובת. למשל אם נפל לתוך קדרה של בשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ד – חרק חתוך בטל

כפי שלמדנו, בריה, היינו בעל חיים שלם, אינה בטלה אפילו באלף. כלומר, אם נפלה תולעת לתוך תבשיל, כל זמן שלא מצאו את התולעת והוציאו אותה מתוך התבשיל, כל התבשיל אסור באכילה, ואפילו אם כמות האוכל הכשר פי אלף מהתולעת, משום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ה – חובת ניפוי הקמח

לעיתים קורה שבתוך הקמח שורצות תולעים. ואף שהקמח עבר טחינה, וודאי שכל התולעים החיים שרחשו בין גרעיני החיטה נטחנו, מכל מקום כנראה שביצי התולעים לא נטחנו, ומהן עלולים לבקוע חרקים ותולעים. כמו כן יתכן שזבוב או יבחוש הטיל ביצים בקמח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ו – ירקות ופירות הטעונים בדיקה "ומיעוט המצוי"

כידוע ישנם ירקות ופירות שיש חשש שמצויים בהם תולעים או חרקים, לפעמים החרקים נמצאים על העלים, ולעיתים חודרים לתוך הפרי. השאלה המרכזית היא, אילו פירות או ירקות צריך לבדוק לפני האכילה כדי לנקותם מתולעים, ואילו פירות אין חובה לבדוק. כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ז – חרקים זעירים

כלל יסודי בדיני תולעים הוא, שכל חרק או בעל חיים שעין האדם אינה מסוגלת לראותו מחמת קטנותו, אין איסור לאוכלו. כי התורה לא אסרה מיני חרקים שרק במיקרוסקופ אפשר לראותם, אלא התורה אסרה רק מה שעין האדם יכולה לראות (ערוה"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ח – ניקוי שמיר ופטרוזיליה

בכל ירקות-העלים כדוגמת שמיר, פטרוזיליה, חסה וכרוב מצויים חרקים קטנים, וכל מי שאוכל ירקות אלו ללא ניקוי מתאים, ללא ספק נכשל פעמים רבות באיסור אכילת חרקים.[1] אמנם יתכן שימצאו עלים שבאופן טבעי נקיים מחרקים, אבל במקרים רבים מצויים על העלים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

ט – ניקוי כרוב

את החרקים שעל גבי הכרוב קשה לראות, ראשית מפני שהם קטנים מאוד, ושנית צבעם דומה לצבע העלה. למשל, בכרוב ירוק ישנם חרקים קטנים ירוקים-לבנים שרק לאור השמש ניתן לראותם. וכפי שכבר הזכרנו, מי שאינו יודע לנקות את הכרוב מחרקים, פעמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

י – חומוס

הבעיה העיקרית שיש בחומוס ובשעועית הם הנקודות השחורות המצויות לפעמים מתחת לקליפה החיצונית של הפרי. נקודות אלו נוצרות על ידי מיני זבובים ויבחושים המחדירים את צינור הטלת הביצים שלהם לתוך החומוס או השעועית, מהביצים הללו מתפתחים הזחלים. הנקודות השחורות אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

יא – תבשיל שנמצאו בו תולעים

קורה לפעמים, שלאחר שכבר הגישו את האוכל, לפתע הסועדים מתחילים למצוא מיני חרקים ותולעים בתוך המנה שלהם. הדבר קורה בעיקר בסלטים או באורז או בפתיתים. ואז מתעוררת השאלה: אולי יש עוד חרקים בסלט? ואם כן מה הדין? האם מותר להמשיך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה

יב – עלי קטיף

אחד מהדברים הטובים שקרו בדור האחרון בתחום הכשרות, הוא הגידול החדשני שפותח בגוש קטיף, של ירקות עלים ללא תולעים. לדאבוננו ממשלה רעה החריבה ישובים קדושים אלו, ויהי רצון שבמהרה נחזור לכבוש וליישב את כל המקומות הקדושים הללו. עד היום רבים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - הלכות תולעים | כתיבת תגובה