ארכיון הקטגוריה: ט"ז – ליקוטים בכשרות

א – ג'לטין

שאלת כשרות הג'לטין היא מן השאלות החדשות שהתעוררו בתעשיית המזון המודרני. הג'לטין מופק מחלבון הקלוגן שבעצמות או עורות. תפקידו לייצב ולהקריש ממתקים, גלידות, מעדני חלב וכדומה. אגב, רגל קרושה וציר דגים הופכים מנוזל לג'ל על ידי הג'לטין שנוצר בהם בעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליקוטים בכשרות | כתיבת תגובה

ב – מוצרי החלב הכשרים והמהודרים

שאלה: מה ההבדל בין מוצרי החלב הכשרים לאלו שכשרים למהדרין? תשובה: בשלושה תחומים עיקריים יש הבדל, ואלו הם: א) במוצרים הכשרים משתמשים בג'לטין, שחלק מן הפוסקים אוסרים מדברי חכמים, וחלק מתירים. ואף שלהלכה העיקר כמתירים, מכל מקום לכתחילה כשאפשר טוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליקוטים בכשרות | כתיבת תגובה

ג – דין לחם ולחמניות שעירבו בהם חלב

גזרו חכמים שלא לערב בעיסת הלחם חלב. מפני שרגילים לאכול לחם עם בשר, ואם הלחם יהיה חלבי ולא יהיה ניכר עליו שהוא חלבי, יבואו לאוכלו עם בשר. וכל כך החמירו בזה, עד שגזרו שאם אדם אפה לחם עם חלב, הלחם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליקוטים בכשרות | כתיבת תגובה

ד – בצל מקולף

שאלה: במוצב שבו אנחנו משרתים במילואים, הטבח קילף כשלושים בצלים והניחם בכלי סגור למשך כמה ימים. האם מותר לאוכלם, או שצריך לזורקם מפני חשש סכנה שבאכילתם. סיבת השאלה היא מפני שמובא במסכת נדה (יז, א): "אמר רבי שמעון בר יוחאי: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליקוטים בכשרות | כתיבת תגובה

ה – דבש

ברור שהדבש כשר לאכילה, וכן מסופר על שמשון ויהונתן שאכלו מן הדבש. אלא שיש לשאול, איך מאכל שנוצר ממין טמא כשר לאכילה? הרי כלל נקוט בידינו, שכל היוצא מן הטמא טמא. למשל, חלב שנחלב מבהמה טמאה אף הוא טמא. לפיכך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליקוטים בכשרות | כתיבת תגובה

ו – מזון מלכות

כפי שלמדנו הדבש כשר לאכילה, השאלה מה דינו של מזון מלכות? תחילה נקדים כי מזון מלכות הוא חומר נוזלי למחצה, שטעמו מר במקצת, וממנו בעיקר ניזונת מלכת הדבורים. על ידי אכילה מרובה מאותו המזון מתפתח זחל רגיל להיות מלכת הדבורים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליקוטים בכשרות | כתיבת תגובה