ארכיון הקטגוריה: פרק כג – סיום שחרית ודיני קדיש

א – אשרי ולמנצח

לאחר תחנון, ובימי שני וחמישי לאחר קריאת התורה, אומרים שלושה פרקי תפילה. הראשון – "אשרי" ('תהלה לדוד'), ואף שכבר אמרוהו בפסוקי דזמרה, חוזרים לאומרו שוב, מפני שאמרו חכמים (ברכות ד, ב): "כל האומר 'תהלה לדוד' בכל יום שלוש פעמים – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ב – קדושה דסדרא – ובא לציון

לאחר מכן אומרים 'קדושה-דסדרא', היינו פסוקי: "קדוש קדוש קדוש" וכו', "ברוך כבוד ה' ממקומו", "ה' ימלוך לעולם ועד", עם תרגומם לארמית. ותקנו לאומרה כדי שכל מתפלל יזכה ללמוד בכל יום כמה פסוקי נביא, ולכן מתרגמים את הפסוקים לארמית, כדי שכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ג -הממהר לצאת מהתפילה מתי יצא ועל מה ידלג

אמירת "תהלה לדוד" (אשרי) ו'קדושה-דסדרא' עדיפה על אמירת תחנון, שהפליגו חכמים בשבח האומר "תהלה לדוד" בכל יום שלוש פעמים, שהוא בן העולם הבא (ברכות ד, ב), ועל 'קדושה-דסדרא' אמרו שהיא אחד מהדברים שבזכותם העולם מתקיים אחר החורבן (סוטה מט, א). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ד – שיר של יום

כיוון שתפילת שחרית ניתקנה כנגד קרבן התמיד, ואחר הקרבת התמיד היו אומרים הלוויים שיר של יום, נהגו לאומרו אחר התפילה (מסכת סופרים יח, א). אולם מתחילה לא תקנו זאת כחובה, והיו שלא נהגו לאומרו. בסוף תקופת הראשונים כבר נהגו הכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ה – פיטום הקטורת ועלינו לשבח

אחר שיר של יום נוהגים לומר פיטום הקטורת, ולפניו אומרים "אין כאלוהינו". שני טעמים לאמירתו: האחד, כנגד הקטורת שהיו מקטירים בכל בוקר וערב בבית המקדש. והשני, כדי שכל יהודי יזכה ללמוד בכל יום מדברי חכמים[5]. בזוהר (ח"ב ריב, ב) שבחו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ו – הקדיש ומעלתו

הקדיש מיוחד בזה שעיקרו עוסק בכבוד שמים, ולכן צריך לכוון מאוד בענייתו, ולהיזהר שלא להסיח את הדעת, וקל וחומר שלא לפטפט, בעת אמירתו (שו"ע נו, א, מ"ב א). ואמרו חכמים שכל העונה "אמן, יהא שמיה רבא" וכו', בכל כח כוונתו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ז – סוגי הקדיש

תקנו חכמים לומר קדיש בסיום כל שלב של התפילה. אחר אמירת קרבנות אומרים קדיש דרבנן, אחר סיום פסוקי דזמרה חצי קדיש, אחר נפילת אפיים ותחנונים חצי קדיש, אחר 'קדושה-דסדרא' קדיש תתקבל, אחר שיר של יום קדיש יתום, ואחר פיטום הקטורת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ח – סדר הקדישים שבסיום התפילה

אחר התחנונים שלאחר תפילת עמידה אומרים חצי קדיש. וביום שאין אומרים תחנונים, אומרים אותו מיד אחר התפילה. והטעם שאומרים חצי קדיש בלבד, כדי שלא להפסיק בין התפילה לקדיש תתקבל שנאמר אחר 'קדושה-דסדרא'. שכל זמן שהחזן עוד לא אמר קדיש תתקבל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

ט – ברכו

תקנו חכמים למאחרים שהגיעו אחר תחילת ברכות קריאת שמע, והפסידו עניית "ברכו" עם הציבור, שאחר התפילה יחזור החזן לומר עבורם "ברכו", והמאחרים וכל הקהל עימם יענו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד". וכן נוהגים גם בסוף תפילת ערבית. לפי זה, בשבתות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה

י – אם אומרים עוד קדיש אחר "עלינו לשבח"

אחר "עלינו לשבח" אין צורך לומר עוד קדיש "יהא שלמא", מפני שכבר אמרוהו פעם אחת אחר "שיר של יום", ואין מקום לומר פעמיים קדיש על פסוקים תוך זמן קצר כל כך. וגם לפי כוונות האר"י אין מקום לומר שם עוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - סיום שחרית ודיני קדיש | כתיבת תגובה