ארכיון הקטגוריה: כ – מהלכות התפילה במניין

א – חיוב הגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת

תקנו חכמים לגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת. ואמרו חכמים, שהשכינה שורה במקום שיש עשרה מישראל שעוסקים בדברים שבקדושה, שנאמר (תהלים פב, א): "אֱלוֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵ-ל", ועשרה מישראל הם עדה. ואמנם גם כאשר אחד מישראל מתפלל או לומד השכינה שורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ב – נשים פטורות מתפילה בבית הכנסת ובמניין

כפי שלמדנו (לעיל יא, א), אשה אינה צריכה להתפלל במניין ובבית הכנסת, מפני שכל עניין התפילות בבית הכנסת תלוי בזמן, ונשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. ואף שלמדנו שישנה מעלה גדולה לתפילה בציבור, מכל מקום לנשים יש תפקידים אחרים, לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ג – הקדיש

הקדיש מיוחד בזה שעיקרו עוסק בכבוד שמים, ולכן צריך לכוון מאוד בענייתו, וקל וחומר שלא לפטפט בעת אמירתו (שו"ע נו, א, מ"ב א). ואמרו חכמים, שכל העונה "אמן, יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" בכל כוח כוונתו, קורעים לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ד – סוגי הקדיש

ארבעה נוסחים ישנם בקדיש, ונציינם בשמם: א) חצי קדיש הוא עיקר הקדיש, ונקרא כן כדי להבדילו משאר הקדישים שיש בהם עוד תוספות. כשצריך לומר קדיש באמצע התפילה, אבל אין רוצים להאריך בהפסק, אומרים חצי קדיש. ב) קדיש יהא שלמא, נקרא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ה – ברכו

לפני ברכות קריאת שמע אומר החזן: "ברכו את ה' המבורך", והקהל עונים אחריו: "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", והחזן חוזר אחריהם ואומר: "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" (שו"ע או"ח נז, א). בעת אמירת "ברכו" החזן כורע מעט, וזוקף בעת אמירת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ו – חזרת השץ (השליח ציבור)

(השליח ציבור)תקנו אנשי כנסת הגדולה, שאחר שיתפללו היחידים תפילת שמונה עשרה, יחזור החזן על התפילה בקול רם, כדי להוציא ידי חובת התפילה את אלו שאינם יודעים להתפלל בכוחות עצמם (ר"ה לד, ב). אבל לערבית לא תקנו חזרת הש"ץ, מפני שמעיקרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ז – מדיני חזרת השץ ועניית אמן

שלושה תנאים צריכים להתקיים כדי שיוכל היחיד לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת הש"ץ: א) שלא יהיה בקיא בתפילה. אבל מי שיודע להתפלל, חייב להתפלל ולבקש רחמים בעצמו, ואינו יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת החזן. ב) שיהיה שם מניין של עשרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ח – קדושה ומודים

בברכה השלישית של חזרת הש"ץ אומרים קדושה. ועיקר הקדושה בעניית הפסוקים: "קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ ה' צְבָ-אוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ", "בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' מִמְּקוֹמוֹ", ו"יִמְלֹךְ ה' לְעוֹלָם" וכו'. והמנהג כיום על פי האר"י ז"ל, שהקהל אומר גם את קטעי הקישור, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

ט – מתי מותר להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה

כבר למדנו שאסור להפסיק בדיבור באמצע אמירת פסוקי דזמרה וקריאת שמע וברכותיה, אולם לצורך דחוף, כדי למנוע נזק או כדי למנוע עלבון מותר להפסיק (לעיל טז, יד; טו, ו). ואם כן, כמו שמותר להפסיק לצורך גדול, כך גם מותר להפסיק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה

י – מקומות שאין להפסיק בהם

ההיתר לענות באמצע ברכות קריאת שמע, הוא בעת אמירת התוכן של הברכה, מתחילת הברכה ועד לקראת סיומה, אבל לאחר אמירת "ברוך אתה ה'" של סיום הברכה אסור להפסיק, מפני שההפסק שם קוטע את הברכה (באו"ה סו, ג). וכן בשעה שאומרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ - מהלכות התפילה במניין | כתיבת תגובה