פניני הלכה – הלכות מוקלטות

http://ph.yhb.org.il/mp3/

פניני הלכה סוכות

פרק א – חג הסוכות
פרק ב – הלכות סוכה
פרק ג – ישיבה בסוכה
פרק ד – ארבעת המינים
פרק ה – נטילת לולב
פרק ו – הושענא רבה
פרק ז – שמיני עצרת
פרק ח – מצוות הַקְהֵל

פניני הלכה ימים נוראים

פניני ההלכה ימים נוראים

נגנים מוטמעים

הלכות סוכות – הקראה – הרב יונדב זר

פרק ראשון – חג הסוכות

פרק שני – הלכות סוכה

פרק שלישי – ישיבה בסוכה

פרק רביעי – ארבעת המינים

פרק חמישי – נטילת לולב

פרק שישי – הושענא רבה

פרק שביעי – שמיני עצרת

פרק שמיני – מצוות הַקְהֵל

הלכות ימים נוראים – הקראה: ר' אליהו יוסף חי

סגור לתגובות.