ג – למעשה יש לאסור זולת מקרים נדירים ביותר

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/plus/01-02-12-03/

ואף שלרוה"פ גם אם ברור שיציאתו תגרום שיעבור באיסור תורה (משום פיקוח נפש או בעל כרחו), כל שהוא יוצא לצורך מצווה, רשאי לצאת בשלושת הימים הסמוכים לשבת, ולצורך רשות בשלושת הימים הראשונים שבשבוע. ואם רק יעבור באיסור דרבנן, כמעט לכל הפוסקים מותר.

מכל מקום נראה שאין להקל בזה גם לצורך מצווה, וגם כשהחשש הוא שיעבור על איסור דאורייתא רק לחלק מן הפוסקים (כמו בביטול עונג שבת, או תחום שבת לרמב"ם).

וזה על פי דברי שיבולי הלקט עניין שבת קי"א, שרק בעבר שהיה בזה צורך קיומי, כיוון שחלק מהפרנסות תלויות בשיירות ובספינות "לא נראה לחכמים להחמיר בדבר דלא היו יכולים לעמוד בה". ולכן הוצרכו להעמיד את הדין על עיקרו, שהואיל ועלה לספינה או התחיל ללכת בשיירה לפני כניסת השבת, אין עליו איסור. וכשתכנס השבת, אם יהיה פיקוח נפש, יהיה מותר לעשות כל הנצרך. ורק קבעו שלצורך רשות אין לעשות זאת בשלושת הימים הסמוכים לשבת. אבל כיום, אין נסיעה או טיסה, אפילו הארוכה ביותר, שלא תוכל להתחיל ולהסתיים בימי החול. ואפילו בספינות של היום, נתמעטה כל כך הסכנה, עד שניתן בקלות לעגון באמצע הים, או ליד החופים. וכן ניתן לעשות שותפות עם גוי, ושגויים יפעילו את הספינה בשבת, באופן שלא יהיה צד של איסור. ולכן אין היום צורך להקל בזה, וחזר הדין להיות דומה לכל הגזרות שגזרו חכמים, שלא יעשו דברים שיגיעו מחמתם לחילול שבת.

בנוסף לכך, היציאה לשיירות או הפלגה בספינה היתה אירוע נדיר ומיוחד, לעומת נסיעה ברכבות ומטוסים כיום. ואם נתיר כיום לעלות על רכבת או מטוס בערב שבת, תפרץ חומת השבת, ותיעשה כחול. אנשים יעבדו עד הרגע האחרון, ויעלו למטוס שיטיס אותם במשך שעות לביתם, ותתבטל השבת. ויש חשש גדול שרבים ילמדו מכך שניתן להקל במלאכות שבת ובכבוד השבת, ובמיוחד בקרב אותם שמחויבותם להלכה רופפת. לפיכך יש להחמיר שלא לעלות על רכבת או מטוס אפילו בערב שבת ולצורך מצווה. וכיוצא בזה כתב במשנה הלכות ג, לז, שיש לחלק בין חילול שבת ארעי (כעלייה לספינה בעבר) לחילול שבת קבוע.

אמנם בשעת צורך גדול, כשברור שצורך המצווה בזה חשוב מאוד, עד שהוא גובר על הפגיעה בכבוד השבת על כל ההשלכות הקשות שיגרמו מכך, כהוראת שעה יש מקום להקל.

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לרכישת הסדרה - לחצו כאן