ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – סדר הנטילה למעשה

א – טעם לנטילה השנייה

לדעת רוה"פ וביניהם: רא"ש, תוס', רמב"ם, סמ"ג ושו"ע קסב, ד, אם נטל בפעם הראשונה ברביעית, כיוון שטיהר את ידו ואת המים שעליה, שוב אינו צריך ליטול את ידו פעם שנייה. ולדעת הראב"ד, גם אם נטל בתחילה את ידו ברביעית, עדיין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ב – האם צריך להגביה הידיים כשנוטלים ברביעית או את כל כף היד

בגמרא סוטה ד, ב, מובא: "מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה". ובמ"ב קסב, א, ביאר שיש בזה שתי שיטות. לרוב המפרשים (ר"ש, רא"ש, סמ"ג ועוד), אפילו אם נוטל את כל כף היד, יש חשש שמא אחר הנטילה הראשונה יזלו מים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ג – הנוטל ונוכח שהמים לא הגיעו לכל היד

אם אחר שסיים ליטול ידיו ולפני שניגבם ראה שהמים לא הגיעו לכל כף היד, יכול למלא שוב את הנטלה, ולשפוך מחדש מים על כל היד. ואין צריך לייבש לפני כן את היד (שו"ע קסב, ג, מ"ב כז). ואמנם יש מחמירים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ד – האם צריך לשפשף את הידיים

תוספתא ידיים, א, ג: "הנוטל ידיו – צריך לשפשף את ידיו". לר"ש (ידיים ב, ב), הכוונה שצריך לנגב את הידיים. ולרמב"ם וסמ"ג, צריך לשפשף את הידיים זו בזו קודם הניגוב, וכך משמע מהראב"ד, וכ"כ רמ"א קסב, ב: "צריך לשפשפם זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ה – שפשוף במקום שהמים לא הגיעו אליו

כתב שו"ע קסב, ז: "אם שפשף ידיו זו בזו, יזהר שלא יגע חוץ ממקום שנפלו בו מים, מפני שהן מטמאות זו את זו". ואם ראה מקום ביד שהמים לא הגיעו אליו, יקח עוד מים בנטלה ויטול את המקום ההוא, וכפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה