ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – ההידורים בברכה על הלחם

א – עשר מצוות בפת

עשר מצוות בפת, כתב הטור שהם: א) לא תחרוש בשור ובחמור (דברים כב, י). ב) כלאים. ג) לקט. ד) שכחה. ה) ביכורים. ו) תרומה. ז) מעשר ראשון. ח) מעשר שני. ט) מעשר עני. י) חלה. ובב"י כתב שכך כתבו כלבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ההידורים בברכה על הלחם, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ב – שהמחבב לחם מלא יכול להקדים לברך עליו

אמנם בב"י (קסח, ד), כתב: "ונראה שאם יאמר הבוצע דאותו שאינו לבן כל כך חביב ליה, לא צייתינן ליה, דבטלה דעתו אצל כל אדם". אולם נראה שכיום שישנם רבים שמעדיפים לחם מקמח מלא, לא בטלה דעתם. אמנם אם הם מעדיפים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ההידורים בברכה על הלחם, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ג – טעם לעדיפות לחם שלם קטן על לחם גדול חצוי

מעלתו של הגדול היא יחסית לחבירו הקטן ממנו, אבל הוא כשלעצמו אינו נחשב גדול. שכן לעומת דבר אחר, יֵראה קטן. נמצא שמעלת הגודל היא מקרית, יחסית לדברים שהוא נמצא לידם באותו הזמן. לעומת זאת, מעלתו של השלם היא מוחלטת. יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ההידורים בברכה על הלחם, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה