ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – בציעת הלחם ושלא להפסיק בין הברכה לאכילה

א – זמן תחילת הבציעה בשבת

כתבתי שלא יתחיל לבצוע בשבת את החלה, כדי לשמור על שלמות החלה, שתהיה מהודרת ללחם משנה. וכ"כ תשב"ץ קטן סי' שכב, והביאו א"ר קסז, ג, כה"ח קסז, טז. אמנם דעת רוב הראשונים, שאין להתחיל לבצוע בשבת מטעם אחר – שמא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בציעת הלחם ושלא להפסיק בין הברכה לאכילה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ב – הדיונים בהלכה על מקום בציעת הפת

על פי מה שביאר מנשה לרב אשי, שיש לברך על המקום "דקרים בישולא" (סנהדרין קב, ב), דנו הראשונים והאחרונים היכן הוא, ועיין בשו"ע קסז, א, ומ"ב שם. אמנם זה היה כשאפו על ידי עצים, והיו מקומות שנאפו יותר טוב והיו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בציעת הלחם ושלא להפסיק בין הברכה לאכילה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה