ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – על איזה מאכלים ומשקים מברכים בסעודה

א – האם כשאוכל פת רק כדי לפטור שאר מאכלים אכן פוטרם

כתב מ"א קעז, א, שאם אינו חפץ לאכול פת, והוא אוכל ממנה רק כדי לפטור את שאר המאכלים, אינו פוטר, כי רק "בקובע סעודתו על הפת אמרינן דכל המאכלים מחמת הפת הן באים, אבל כשאין חפץ לאכול פת, אינו פוטר". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - על איזה מאכלים ומשקים מברכים בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ב – רק אם אוכל כזית פת פוטר את שאר המאכלים

יש שכתבו שפת פוטרת את כל המאכלים אף אם אוכל פחות מכזית, וכ"כ בשו"ת חיי הלוי (א, יט), ובברכת ה' (ח"ג י, 220). ודייקו ממ"א (קעז, א), שכל שחפץ לאכול את הפת אפילו אם הוא פחות מכזית הוא גורר אחריו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - על איזה מאכלים ומשקים מברכים בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ג – שמברכים על גלידה 'שהכל' בתוך הסעודה

יש מסתפקים אם צריך לברך על גלידה, שהואיל והיא נמסה הרי היא כמשקה שאין מברכים עליו בסעודה, ולכן המליצו שלא לאוכלה בסעודה, ואם אכלה לא יברך עליה (ילקוט יוסף קעז, י). וי"א שעל גלידה חלבית יברך כי היא נחשבת אוכל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - על איזה מאכלים ומשקים מברכים בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה