ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – דין עוגות ומזונות בסעודה

א – פת הבאה בכיסנים בתוך הסעודה

שלושה פירושים נזכרו בדברי הראשונים לפהב"ב. הראשון, שהוא מיני מאפים ממולאים במיני מתיקה כפרג, קקאו, אגוזים, כדוגמת אוזני המן ושטרודל תפוחי עץ (ר"ח). השני, מאפים שהוסיפו לבצק שלהם טעם שיוצר שינוי ביניהם ללחם, כקוראסון שיש בו מתיקות. או מלאווח, שמוסיפים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ב – למעשה יש לנו שלוש דעות:

לדעה הראשונה: אין מחלוקת בין שלושת הפירושים, וכל שאוכל בסעודה פהב"ב לקינוח, מברך 'מזונות'. ויש מעטים שנוהגים כך למעשה, וכ"כ הרב אליהו (קצוש"ע מג, ט), וכיוצא בזה נמסר בספר 'עלהו לא יבול' א, ע' קה בשם הרב אויערבאך, אלא שהוסיף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ג – הלכה למעשה בפהב"ב בסעודה

אמנם מצד הסברה היה נראה יותר שפהב"ב לקינוח אינה בכלל הדברים הבאים מחמת הסעודה, ולכן היה ראוי לברך עליה 'מזונות', ק"ו כאשר הוא אוכלה לאחר הסעודה, שמצינו פוסקים שסוברים שגם היום, אחר שפינו את הכלים של המנה העיקרית, עדיין ישנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ד – עצות לצאת מהספק

בח"א מג, ט, כתב עצה, שיכוון בעת שהוא מברך 'המוציא' לפטור את פהב"ב, שהואיל ומצד הדין אם בירך 'המוציא' על מזונות – יצא, גם כאן אם כיוון במפורש לפטור את המזונות – יצא. ע"כ. אמנם נלענ"ד שאין זה לכתחילה כמו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ה – העצה שיכוון ב'המוציא' שלא לפטור מזונות, ויברך עליהן בסעודה

באול"צ ח"ב יב, י, כתב את דברי הח"א ובא"ח והוסיף שתי הצעות. האחת, שיכוון במפורש בברכת 'המוציא' שלא לפטור את המזונות, ואז לפי דעתו כל הפוסקים יסכימו שיצטרך לברך 'מזונות' על פהב"ב. ודומה הדין למי שאוכל תפוח ובננה, שיש על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ו – לאכול מעט מפהב"ב לפני הסעודה

עוד עצה כתב באול"צ שם, שלפני הסעודה יאכל פחות מכשיעור פהב"ב, ובברכת 'מזונות' שיברך אז יפטור את המזונות שיאכל בסעודה. ויש לפקפק קצת על עצה זו, שהרי אולי פהב"ב שאכל היא כדין לחם, וממילא כשבירך עליה 'מזונות' פטר את הלחם. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ז – המברך מזונות על וופל בסעודה – לא הפסיד

האוכל וופל לקינוח בתוך הסעודה, נראה שאם יברך עליו 'מזונות' לא הפסיד. כי בנוסף לכל הסוברים שצריך לברך על מזונות הנאכלים לקינוח בתוך הסעודה, י"א שדין הוופל כ'טריתא', שהוא מאפה מזונות דק ביותר, שגם אם יקבע עליו סעודה ברכתו 'מזונות', … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ח – עוגה בחושה (כדוגמת טורט)

יש צד לומר שלפי הדעה השנייה (דעת דגמ"ר ובאו"ה) יברך עליה בתוך הסעודה 'מזונות', שהואיל ובצקה נוזלי, אולי לא תיחשב כלל פהב"ב. ואף אם תיחשב כפת, לכל הדעות תהיה כפהב"ב, שגם אם בצקה אינו נוזלי מספיק או שנוזליותו אינה גורמת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ט – דין סופגניות בסעודה

בברכ"ה ח"ג י, עז, כתב שאם אוכלים את הסופגניה לשביעה, אכן לא יברכו עליה, אבל אם אוכלים אותה לקינוח, לכל הדעות יברך 'מזונות', וצירף לכך שלוש סברות: א) כך דעת כל הסוברים (תוס' שבה"ל ועוד) שכל סוג של פהב"ב שבאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

י – האוכל ביסלי בתוך הסעודה לשביעה לא יברך

האוכל ביסלי בסעודה שלא לשם קינוח אלא לשביעה, כגון ביסלי עם לבן, לא יברך. וכפי שכתב על כיוצא בזה במ"ב קסח, מא. ואמנם בברכ"ה ח"ג י, 294, כתב שלעולם יברכו בתוך הסעודה על ביסלי וכדומה 'מזונות', כי אין דרך לאכול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דין עוגות ומזונות בסעודה, סוגיה ג - דין פת הבאה בכיסנים ומזונות בסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה