ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – מאכלים שנאכלים לפני הסעודה

א – אימתי אין מעלה בדחיית האכילה והשתייה לתוך הסעודה

כתבתי בהלכה ככלל, שהרוצה לאכול דבר מה לפני הסעודה, מוטב שיתחיל בסעודה ואח"כ יאכל אותו, כדי לצאת מספק. אמנם אין זה כלל מוחלט, שכן לגבי פהב"ב, גם בסעודה יש לו ספק. והטוב ביותר הוא: או שידחה את אכילת הפהב"ב לאחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מאכלים שנאכלים לפני הסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ב – ברכה אחרונה על מאכלים ומשקים שאכל ושתה לפני הסעודה

הרחבת ההערה: א) אם אכל לפני הסעודה מאכלים שנפטרים בברכת 'המוציא', כיוון שהחליט לאוכלם לפני הסעודה, הרי שאין להם שום קשר לסעודה, וממילא חייב לברך עליהם ברכה אחרונה. ואם שכח ולא בירך עד שסיים סעודתו ובירך ברהמ"ז, יש אומרים שגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מאכלים שנאכלים לפני הסעודה, סוגיה ד - דין ברכה אחרונה על מאכלים שאכל לפני, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ג – התועלת שבטיול קצרצר

כאן המקום לבאר את התועלת שבטיול קצרצר במקרה שיש ספק אם צריך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל לפני כן. שאם מדובר במאכל שאין צריך לברך עליו ברכה אחרונה במקומו (עיין בפרק זה הערה 13 ובהרחבות), הרי שהיציאה מהמקום יוצרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מאכלים שנאכלים לפני הסעודה, סוגיה ד - דין ברכה אחרונה על מאכלים שאכל לפני, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה