ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – דיני אמירת ברכת המזון וחינוך הקטנים

א – האם ברית ותורה מעכבים

בהקשר לנוסח ברהמ"ז, לכל הדעות אמירת "ארץ חמדה טובה ורחבה" בברכה השנייה ו'מלכות בית דוד' בשלישית מעכבת. אולם לגבי מי שלא אמר 'ברית' ו'תורה' בברכה השנייה נחלקו. לרוה"פ ומהם: ר"ח, רא"ש, טור ושו"ע קפז, ג, מ"ב ח, לא יצא. לעומת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - דיני אמירת ברכת המזון וחינוך הקטנים | כתיבת תגובה

ב – האם 'על המחיה' מועילה במקום ברכת המזון

כתבתי בהערה 3 שיש מחלוקת אם 'על המחיה' מועילה במקום ברהמ"ז, וכתבתי למעשה: "אם כבר בירך מעין שלוש, יצא בדיעבד". ולכאורה יש להקשות על זה, שמצינו מחלוקת האם כאשר שבע ויש לו ספק אם עליו לברך ברהמ"ז או 'על המחיה', … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - דיני אמירת ברכת המזון וחינוך הקטנים | כתיבת תגובה

ג – האם 'בורא נפשות' מועילה במקום ברהמ"ז ו'מעין שלוש'

מי שחייב בברהמ"ז או 'על המחיה' ואינו יודע לברכן, כתב ארץ צבי א, כט, ואג"מ א, נד, שיברך 'בורא נפשות'. ובילקוט יוסף רח, ב, כתב שלא יברך. ועיין בבאו"ה רב, י, 'ובורא נפשות', שלכנה"ג בספק 'מעין שלוש' ו'בורא נפשות' יברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - דיני אמירת ברכת המזון וחינוך הקטנים | כתיבת תגובה