ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – תוספת בשבתות וחגים

א – החליף את הסדר שבין 'רצה' ו'יעלה ויבוא'

הזכיר 'יעלה ויבוא' לפני 'רצה', בוודאי יצא (מ"ב קפח, יג). ואם נזכר לפני שסיים 'יעלה ויבוא', לשאגת אריה ואור לציון ג, יח, י, יפסיק ויתחיל 'רצה', וכ"כ רב פעלים ב, מ. וסבר שאף אם סיים 'יעלה ויבוא' ואח"כ 'רצה', יחזור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - תוספת בשבתות וחגים | כתיבת תגובה

ב – דין הזכיר 'רצה' ו'יעלה ויבוא' ביום חול

מי שטעה והזכיר 'רצה והחליצנו' או 'יעלה ויבוא' בימות חול, בדיעבד לא הפסיד את ברהמ"ז. ואם עדיין לא סיים את ברכת 'בונה ירושלים' יחזור לאומרה מתחילתה בלי התוספת. וכן הדין לגבי 'על הניסים' (מ"א רעד, יד, קצוה"ש מז, כה, וע' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - תוספת בשבתות וחגים | כתיבת תגובה

ג – דין אמירת 'על הניסים' בפורים וחנוכה

כדי שלא להכביד בפרטים כתבתי: "בחנוכה ופורים שתקנו חכמים להודות בהם על הנס, מוסיפים בברכת הארץ, שהיא ברכת הודאה, נוסח על הניסים". אמנם לגבי פורים נחלקו הדעות, וכפי שכתבתי בפניני הלכה זמנים טו, 19: "דין 'על הניסים' שבתפילת עמידה של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - תוספת בשבתות וחגים | כתיבת תגובה

ד – התחיל בסעודה בשבת וסיים אותה בראש חודש

הרחבת המבואר בסוף הלכה ז: אם חל ראש חודש במוצאי שבת, והמשיך לאכול פת לאחר צאת הכוכבים, מצד תחילת הסעודה עליו להזכיר 'רצה והחליצנו' ומצד סיומה – 'יעלה ויבוא'. ונחלקו בזה הפוסקים: לדעת רבים ולמ"ב קפח, לג, אם אכל פת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - תוספת בשבתות וחגים | כתיבת תגובה