ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – שכח לומר 'רצה' או 'יעלה ויבוא'

א – הערה 8 – נוסח ברכת ההשלמה ביום טוב

ביום טוב, למנהג אשכנז אומר בברכת ההשלמה שם ומלכות וחתימה, ובכה"ח כד, כתב שלמנהג ספרדים אינו אומר, ורק בסעודת ליל ראשון של פסח וסוכות אומר שם ומלכות וחתימה. אבל בילקוט יוסף קפח, ח, כתב כמנהג אשכנז, ולכן לא חילקתי בדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - שכח לומר 'רצה' או 'יעלה ויבוא' | כתיבת תגובה

ב – השוכח לומר 'יעלה ויבוא' בראש השנה

נחלקו אם השוכח לומר 'יעלה ויבוא' חוזר לראש, כמובא במ"ב קפח, יט, שעה"צ טו. וספק ברכות להקל. והגר"ז בסידור הרב, הובא בפס"ת קפח, 37, סובר שאם שכח בליל ר"ה, כיוון שאסור אז להתענות, חוזר על ברהמ"ז. וכמובן שמנגד, למנהג רוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - שכח לומר 'רצה' או 'יעלה ויבוא' | כתיבת תגובה

ג – דין מי שאינו זוכר את נוסח ברכת ההשלמה

מי שאינו יודע את נוסח ברכות ההשלמה הללו או לפחות את עיקרו, לא יכול לצאת באמירת 'רצה' או 'יעלה ויבוא', ובמקום שהאזכרה מעכבת יחזור לראש (ט"ז הובא במ"ב יז, וע' בבאו"ה שנשאר בצ"ע. ובוזאת הברכה ע' 146 כתב שחוזר לראש). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - שכח לומר 'רצה' או 'יעלה ויבוא' | כתיבת תגובה