ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – המזמן והמסובים בברכת המזון

א – מה התנאים כדי שהשומע את ברהמ"ז מהמזמן יצא ידי חובתו

כאשר אדם מברך לעצמו, אפילו אם יחשוב בדברים אחרים, כיוון שבפועל אמר את מילות הברכה, יצא בדיעבד ידי ברכת המזון. אבל השומע את המזמן, אם יהרהר בדברים אחרים ולא יכוון כלל את ליבו למה שהוא שומע, לא יצא ידי חובת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המזמן והמסובים בברכת המזון | כתיבת תגובה

ב – לכתחילה יש להקפיד שהמזמן יאמר את ברכת 'הזן' בקול

כך כתבתי בהלכה כדי לחשוש לדעת רב ששת כמובא בהערה 9. ולכאורה יש לשאול, שאם המצטרף לזימון שומע את ברכת 'הזן' אולי הוא יוצא ידי חובת אמירתה, ואיך אח"כ יברך שוב מתחילת ברהמ"ז. וכל השאלה אליבא דרב ששת, כי  לרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המזמן והמסובים בברכת המזון | כתיבת תגובה

ג – להערה 8 – עניית אמן אחר 'הזן'

ביחס למנהג אשכנזים שעונים אמן אחר הברכות שאומר המזמן, ובמיוחד אחר ברכת 'הזן'. עיין 'וזאת הברכה' 131, בשם הרב אלישיב, שמי ששכח והתחיל בברהמ"ז בלא זימון, עדיף שלא יענה אמן אחר ברכת 'הזן' של המזמן, כי יהיה לו בזה הפסק. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המזמן והמסובים בברכת המזון | כתיבת תגובה

ד – שגם למנהג ספרדים נכון שהמזמן יאמר את ברכת 'הזן' בקול

כתבתי שגם למנהג ספרדים עפ"י שו"ע ר, ב, טוב שהמזמן יאמר בקול את ברכת 'הזן' ושאר המברכים יאמרו עמו מילה במילה. וזאת משום שבעצם כך טוב לנהוג לפי השו"ע בכל ברכת המזון, כפי שנתבאר בהלכה, וממילא מדוע שלא ינהגו כך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המזמן והמסובים בברכת המזון | כתיבת תגובה

ה – זימון על ידי רמקול

הרחבת מקורות להערה 10: מרן הרב באורח משפט מח, כתב על שמיעת קדושה וקדיש על ידי מיקרופון, שהשומע צריך לענות, ורק לעניין שופר יש קפידא שאינו יוצא בקול הברה. וכדעה זו הביא ביחו"ד בשם שו"ת הים הגדול כט, ובהלכה למשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המזמן והמסובים בברכת המזון | כתיבת תגובה