ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – עם הארץ

א – שעמי הארץ שאוכלים יחד חייבים לזמן

בבאו"ה קצט, ג, 'מזמנין עליו', כתב בשם שיטה מקובצת שעמי הארץ שאוכלים יחד חייבים לזמן. ושם הביא גם מקור מתוס' (חגיגה כב, א, 'כמאן'). בנוסף לכך גם הריטב"א ברכות מח, א, סובר שעמי הארץ שאכלו מאכלים כשרים חייבים לזמן, וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - עם הארץ | כתיבת תגובה

ב – צירוף מי שאוכל מאכלי איסור

הרחבה לסוף הערה 13: האוכל מאכלים שאינם כשרים, אינו רשאי לברך על אכילתו (עיין יב, י), וכמובן שאינו מצטרף לזימון, וכדברי חכמים במשנה (ברכות מה, א), שהאוכל טבל מדרבנן אינו מצטרף לזימון (שו"ע קצו, א). ושני טעמים לכך: א' שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - עם הארץ | כתיבת תגובה