ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – הנצרך לצאת לפני הזימון כגון בסעודת חתונה

א – המתכוון לצאת לפני סוף הסעודה

כתבתי בהערה 18: "וכמה מאחרוני זמננו (ילקוט יוסף) הציעו שהמתכוון לצאת לפני הסוף, יקפיד להתחיל בסעודה אחר שחבריו יאכלו כזית פת, שאז לתוס' אינו נחשב מתוועד עמהם". ואף שיש בזה הידור כתבתי זאת רק בהערה, כי נראה כדעת הסוברים שהחיוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - הנצרך לצאת לפני הזימון כגון בסעודת חתונה | כתיבת תגובה

ב – האם חובה על כל המשתתפים בסעודת חתן לשמוע שבע ברכות

עיין אוצה"פ סב, כב, י, שנחלקו האחרונים האם על כל אחד ואחד מהמסובים יש חיוב לשומען כזימון, או שהחיוב הוא רק על הציבור והחתן שיקיימו שבע ברכות ולא על כל אחד מהמסובים.

פורסם בקטגוריה הלכה יא - הנצרך לצאת לפני הזימון כגון בסעודת חתונה | כתיבת תגובה

ג – האם המצטרף לזימון שלושה מפסיד מעלת זימון עשרה (שייך גם להערה 4)

יש לעיין, כאשר בסעודת חתונה אדם מצטרף לזימון שלושה, האם הוא מפסיד מעלת זימון עשרה סמוך לברהמ"ז. ועיקר השאלה על מי שבעזרתו מתקיים הזימון, היינו השניים המצטרפים. ולכאורה פשוט שמי שאינו בתוך השניים הנצרכים להצטרף לזימון, אף שעונה עליהם כפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - הנצרך לצאת לפני הזימון כגון בסעודת חתונה | כתיבת תגובה