ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – שיעור קביעות סעודה למאפה מזונות

א – ביאור השיטה השנייה – ארבע ביצים נפח

לכאורה קשה על השיטה השנייה (המובאת בהערה 2), שאין לה מקור בראשונים, ושיעור נפח ארבע ביצים אינו משביע. אולם יתכן שאפשר לבאר כך את דעת תר"י והרא"ש, ששיעור 'פרס' הוא שיעור הלחם שרוב בני אדם קובעים עליו סעודתם, אבל לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שיעור קביעות סעודה למאפה מזונות | כתיבת תגובה

ב – בחישוב הנפח על פי משקל נתקרבו שתי השיטות (בהערה 2)

לפי השיטה השנייה, היה צריך ללכת לפי נפח של אכילת פרס, שכבר עליו מברכים 'המוציא' וברהמ"ז. אמנם רבים מהפוסקים הספרדים האחרונים חישבו את הפרס לפי משקל, וכך בעצם הטו את השיטה השנייה שתהיה תואמת את השיטה הראשונה, שהשיעור הוא שיעור  … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שיעור קביעות סעודה למאפה מזונות | כתיבת תגובה

ג – אם אכל פרס שאותו הוא משביע וספק אם את האחרים הוא משביע

עיין בסוף הערה 2, שמשני צדדים יברך 'המוציא' וברהמ"ז. והצד הראשון שיש מקום לומר שהוא ספק דאורייתא. ויש להרחיב הדברים (ועיין בהרחבות לפרק ד' הלכה ה'), שלדעת המג"ג ודגמ"ר, כאשר שבע ויש ספק אם צריך לברך ברהמ"ז או 'על המחיה' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שיעור קביעות סעודה למאפה מזונות | כתיבת תגובה