ארכיון הקטגוריה: הלכה י – על תבשיל לעולם מברכים מזונות

א – הערה 9 – האם ראוי להחמיר לאכול סופגניה דווקא בסעודה

בשו"ע קסח, יג: "ויש חולקים ואומרים דכל שתחילת העיסה עבה, אפילו רככה אח"כ במים ועשאה סופגנין ובשלה במים או טגנה בשמן, מברך עליה המוציא. וירא שמיים יצא ידי שניהם ולא יאכל אלא על ידי שיברך על לחם אחר תחילה". והרמ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - על תבשיל לעולם מברכים מזונות | כתיבת תגובה

ב – אכל סופגניות כשיעור שביעה – יברך 'על המחיה'

הרחבת הערה 9: על סופגניות, לר"ת הואיל ובצקם היה עבה, מברך 'המוציא' וברהמ"ז. ולעומת זאת דעת רוב הראשונים (ר"ש, רמב"ם, תר"י, רמב"ן, רבנו ירוחם), שהואיל וטגנן בשמן, ברכתן 'מזונות' ו'על המחיה'. וכתב במ"א קסח, לד (לעניין סופגניות, ביחס לדברי הרמ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - על תבשיל לעולם מברכים מזונות | כתיבת תגובה

ג – קוגל

עיין וזאת הברכה ע' 218, שאחד מגדולי דורנו סובר שהואיל ואח"כ נאפה, דינו כפהב"כ. אולם רוה"פ מסכימים שדינו כתבשיל כפי שכתבתי למעשה. ושוב, כפי שכתבתי לגבי סופגניות ובהמשך לגבי ופלים, כך גם כאן, אף ששבע מהקוגל, אין לחוש לדעת המיעוט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - על תבשיל לעולם מברכים מזונות | כתיבת תגובה

ד – דין קבע סעודה על ופלים

כתבתי שלדעת רבים הקובע סעודתו על ופלים לא יברך 'המוציא' וברכת המזון, שהואיל ומאפה הוופל דק כל כך דינו כטריתא שאין עליה תורת לחם כלל (שו"ע קסח, טו), וגם אם יאכל מהם הרבה מאוד, יברך 'מזונות' ו'על המחיה'. וכך משמע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - על תבשיל לעולם מברכים מזונות | כתיבת תגובה