ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – קליפות וגרעיני הפירות

א – דין צלף והנלמד ממנו

הרחבת הערה 3 – אם אותם עלים וגבעולים ראויים לאכילה ואף נוטעים את העץ על דעת לאוכלם אלא שאינם עיקר הפרי, מברכים עליו 'האדמה'. ודין זה נאמר בברכות לו, א, לגבי צלף שהוא מין עץ, שעיקר פריו הוא האביונות ועליהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - קליפות וגרעיני הפירות | כתיבת תגובה

ב – דין הקליפות

למ"א רב, יז, מברכים על קליפות תפוזים בדבש 'העץ', שהן כחלק מהפרי. ולט"ז רד, טו, 'האדמה', כי אף שרגילים לאוכלן אינן חלק מהפרי. ולא"ר רג, ב, 'שהכל', שאין רגילים לנטוע את העץ עבור הקליפות. וכ"כ במ"ב רב, לט. ויתכן שדברי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - קליפות וגרעיני הפירות | כתיבת תגובה

ג – בירך בטעות על קליפה או עלה 'העץ'

טעה ובירך 'העץ' על קליפת פרי שאין רגילים לאוכלה, כמו קליפת תפוזים – יצא בדיעבד, כי לא שיקר בברכתו. אבל אם בירך על עלה של עץ שאין רגילים לאוכלו 'העץ', לא יצא כי אינו 'פרי'. ואף אם בירך עליו 'האדמה' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - קליפות וגרעיני הפירות | כתיבת תגובה

ד – דין גרעיני הפירות

כשגרעינים נאכלים אגב הפרי ברור שברכת הפרי פוטרתם, כמבואר במ"ב רב, כג. אבל אם אוכלם לעצמם, והם טעימים, לתוס', לרא"ש ולשו"ע רב, ג, ברכתם כברכת הפרי. ולרשב"א איבדו את ברכתם. לדרישה, הגר"א ומ"ב רב, כג, כיוון שאינם עיקר הפרי יורדים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - קליפות וגרעיני הפירות | כתיבת תגובה

ה – גרעיני חמניות

על גרעיני חמניות, הם הגרעינים השחורים מברכים 'האדמה'. ואף שלעיתים רוב הגרעינים השחורים משמשים לעשיית שמן, כתב באול"צ ח"ב יד, י, שהואיל והשמן הוא זיעה בעלמא, אין מתחשבים אלא באותם הגדלים לצורך אכילת הגרעינים. וכ"כ ב'וזאת הברכה' בשם הרב אויערבאך.

פורסם בקטגוריה הלכה ה - קליפות וגרעיני הפירות | כתיבת תגובה