ארכיון הקטגוריה: הלכה י – פירות שנתרסקו לגמרי וברכתם 'שהכל'

א – מחית פירות

כתבתי: "ואם נותרו בתוך הרסק חתיכות פרי, הרי שלא נתרסק לגמרי, ויברך על חתיכות הפרי 'העץ' ויפטור את כל הרסק (בא"ח פנחס יב)". וכ"כ גם ב'וזאת הברכה' ע' 101 בשם הגרש"ז אויערבאך, ובפס"ת רב, טו, כלל ב. אמנם בספר 'כיצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - פירות שנתרסקו לגמרי וברכתם 'שהכל' | כתיבת תגובה

ב – טחינה וחלווה

עיין מ"ב רה, יז, שהזכיר מחלוקת בדין שומשום שנטחן (אולי הכוונה לטחינה), שלדעת מ"א ברכתו 'שהכל' מפני שאין צורתן עליהן כלל, ולאבן העוזר ברכתו 'האדמה' כל זמן שלא עשה מהן משקין. ע"כ. ועל חלווה המנהג לברך 'שהכל' כפי שכתבתי בהלכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - פירות שנתרסקו לגמרי וברכתם 'שהכל' | כתיבת תגובה