ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – אורז, פריכיות אורז ופופקורן

א – אורז

כתבתי שברכת האורז המבושל 'מזונות', וכפי שנפסק בשו"ע רח, ז. אמנם יש ראשונים שחולקים על כך, וסוברים שברכתו 'האדמה'. ועיין ב"י שם, ושעה"ב כג, אורז, וברכ"ה ח"ג ז, 152.

פורסם בקטגוריה הלכה יג - אורז, פריכיות אורז ופופקורן | כתיבת תגובה

ב – פת דוחן ותירס

כתבתי כפסק השו"ע רח, ח, עפ"י הרי"ף והרמב"ם, שעל פת דוחן מברכים 'שהכל'. אמנם הרבה ראשונים פסקו שדין פת דוחן ותירס כדין פת אורז שברכתו 'מזונות', וכך דעת תר"י, ראב"ד, רא"ש, ועוד רבים. ועל כן כתב בבאו"ה שם, שהרוצה לברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - אורז, פריכיות אורז ופופקורן | כתיבת תגובה

ג – פופקורן

בפס"ת רב, טז, כתב בשם כמה פוסקים שהורו לברך על פופקורן 'האדמה', וכן דעת הרב פיינשטיין וחזר בו ממה שכתב באג"מ אה"ע קיד. וכ"כ בילקוט יוסף ח"ג רג, ה, ושעה"ב כג, 552. ודעת הרב אליהו שברכתו 'שהכל' (וזה"ב ע' 103). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - אורז, פריכיות אורז ופופקורן | כתיבת תגובה