ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – אופן אמירת הברכה

א – אחיזת המאכל בכפפות, כף, סכין ומזלג

כתב במ"ב קסז, כג, שנכון לאחוז את המאכל בידו ולא בכפפות, כדי לכבד את המאכל. וכ"כ כמה אחרונים, שמאכל שאין דרך אכילתו בכף אין לאוחזו בכף בעת הברכה, שאין זה דרך כבוד לברכה. אבל אם הוא מאכל שאין דרך לנגוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אופן אמירת הברכה | כתיבת תגובה

ב – האם נכון לאחוז את המאכל ביד ימין בעת האכילה

במור וקציעה כתב, שרק בעת הברכה יש קפידא שיאחוז ביד ימין, אבל בשאר האכילה אין צורך. ע"כ. וחסידים נוהגים להדר בזה במשך כל האכילה (וכ"כ גם בפס"ת רו, 50). כיוצא בזה הביא במ"ב רו, יח, מספר חסידים, שהמקבל ספר מחבירו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אופן אמירת הברכה | כתיבת תגובה

ג – האם יש מעלה לברך על שלם

כתב בשועה"ר רו, ג, שכמו בדין הבציעה על הלחם (עיין לעיל ג, ג), כך בשאר המאכלים, יש הידור לברך על המאכל כשהוא שלם, שכך שבח הברכה ניכר יותר. לפיכך, המברך על פרי שרוצה לחתוך ממנו כדי לאכול, לא יחתוך עד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אופן אמירת הברכה | כתיבת תגובה

ד – השותה מים מהברז האם יפתח את הברז בעת הברכה

בוזאת הברכה ע' 11 כתב בשם הגרח"פ שיינברג, שהרוצה לשתות מים מהברז, טוב שיפתח את הברז לפני הברכה, כדי למעט את ההפסק ושיהיה ניכר שמברך על המים, אלא אם כן חושש מהפסד המשקים שהולכים לאיבוד. והוסיף שהרב שטרנבוך הורה לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אופן אמירת הברכה | כתיבת תגובה

ה – בעניין מי שהכניס לפיו בטעות משקה בלא ברכה

לדעת הרא"ש, במשקים, הואיל ואי אפשר לסלקם לצד ולברך, יבלע ואח"כ יברך ברכה ראשונה על מה ששתה. שהואיל ונזכר בחובת הברכה לפני שבלע, הרי הוא דומה קצת לעובר לעשייתן. ולדעת ר"ח, רש"י ורוה"פ, אין לברך אחר שיבלע, כן נפסק בשו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אופן אמירת הברכה | כתיבת תגובה