ארכיון הקטגוריה: הלכה י – סדר הקדימה בברכת הפירות ושבח ארץ ישראל

א – מעמד חיטה ושעורה שברכתם 'האדמה'

הכוסס חיטה ושעורה שברכתם 'האדמה', כיוון שאינם נאכלים כפי מעלתם באפיה או בישול, אין להם קדימה על פירות העץ (שו"ע ריא, ה). ויש לברך תחילה על החביב יותר (מ"ב כז). ואפילו בין פרי אדמה אחר לאותם גרעינים, יש להקדים את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - סדר הקדימה בברכת הפירות ושבח ארץ ישראל | כתיבת תגובה

ב – מעמד בירה העשויה מחיטה או שעורה

בירה, אף שנעשית מחיטה או שעורה, אין לה דין קדימה, הואיל וברכתה 'שהכל' (מ"א קפב, ב). אמנם בתוך משקים שברכתם 'שהכל', יש הידור לברך על הבירה, שיש בה זכר לשבעת המינים (ע' פס"ת ריא, 53).

פורסם בקטגוריה הלכה י - סדר הקדימה בברכת הפירות ושבח ארץ ישראל | כתיבת תגובה