ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – שיעור כזית לברכה אחרונה

א – דעת התוס' שכזית הוא מעט פחות ממחצית ביצה

כדי להפיג עוד את החשש מלשער חצי ביצה לברכה אחרונה, יש לציין כי בנוסף לדברי מ"א תפו, א, שביאר בדעת תוס' ש'זית' הוא מעט פחות מחצי ביצה. כתבו הרבה פוסקים שחצי אינו כולל את הקליפה, וכ"כ מהרי"ל, גר"א, חת"ס, א"ר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - שיעור כזית לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ב – יש אומרים ש'בורא נפשות' מברכים גם על פחות מכזית

כדי להוסיף להפיג את החשש, יש לצרף שלדעת ר"י בתוס' לט, א, ברכת 'בורא נפשות' מברכים גם על פחות משיעור זית, וכ"כ בתר"י. ואף הרא"ש ו, טז, מסתפק בזה.

פורסם בקטגוריה הלכה ה - שיעור כזית לברכה אחרונה | כתיבת תגובה