ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – שיעור ברכה אחרונה בעוגה

א – הערה 10 – לבסס הדעה שעל כזית עוגה מברכים 'על המחיה'

כתוספת על הערה 10, שבה הובאו שלוש דעות (בעיקר מהראשונים), מהו שיעור אכילה בעוגה המחייב 'על המחיה', יש מקום להרחיב בדברי האחרונים. כתב בשו"ע רח, ב: "חמשת מיני דגן ששלקן ועשה מהם תבשיל, אפילו עירב עימהם דבש הרבה יותר מהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שיעור ברכה אחרונה בעוגה, סוגיה ח - בשיעור ברכה אחרונה בעוגה שמעורבים בה מאכלים שונים עם מיני דגן | כתיבת תגובה

ב – המשך לביאור שכזית בכדי אכילת פרס הוא שמינית

ולגבי כמות הדגן המדוייקת, לדעת הרמב"ם שכזית הוא מעט פחות משליש ביצה ופרס הוא שלוש ביצים, נמצא שכזית בכדי אכילת פרס הוא פחות מתשיעית. ולתוס' שכזית הוא חצי ביצה ופרס ארבע ביצים (עפ"י רש"י) נמצא שכזית בכדי אכילת פרס הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שיעור ברכה אחרונה בעוגה, סוגיה ח - בשיעור ברכה אחרונה בעוגה שמעורבים בה מאכלים שונים עם מיני דגן | כתיבת תגובה

ג – תערובת קמח דגן וקמח קיטניות

לגבי מאכל שמעורב בו חמשת מיני דגן עם קמח קטניות, דעת רוב הפוסקים על פי השו"ע רח, ט, שרק אם אכל בפועל כזית דגן בזמן של אכילת פרס יברך 'על המחיה' (מ"א רח, טו, בדעת השו"ע, גר"א רח, ט; זבחי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שיעור ברכה אחרונה בעוגה, סוגיה ח - בשיעור ברכה אחרונה בעוגה שמעורבים בה מאכלים שונים עם מיני דגן | כתיבת תגובה

ד – המילוי שבעוגה אינו מצטרף לדגן

אמנם דעת שועה"ר שאם אפאה יחד, גם המילוי מצטרף לשיעור כזית, לברך 'על המחיה'. אולם לדעת רוה"פ, אין מצרפים המילוי לשיעור כזית. וכ"כ במנחת שלמה ח"א צא, ד, ובמילואים. והובא בפס"ת ריב, 110. ואם אכל בפועל כזית מהדגן יברך 'על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שיעור ברכה אחרונה בעוגה, סוגיה ח - בשיעור ברכה אחרונה בעוגה שמעורבים בה מאכלים שונים עם מיני דגן | כתיבת תגובה